Giải pháp quản lý giao thông PTV Optima

Giải pháp quản lý giao thông PTV Optima

Đơn vị phát triển: 
PTV (ĐỨC)
Tính năng cơ bản: 
PTV Optima là chìa khóa giúp bạn quản lý giao thông một cách hiệu quả. Công cụ mô phỏng này cung cấp những thông tin giao thông theo thời gian thực của toàn bộ mạng lưới giao thông một cách chính xác và đưa ra các dự báo đáng tin cậy về tinh hình giao thông trong 60 phút tiếp theo.

Optima là giải pháp được sử dụng bởi chính phủ các nước nhằm cung cấp các thông số về tình hình giao thông tại thời điểm hiện tại hay trong 1 khoảng thời gian tiếp theo cho các trung tâm quản lý, trung tâm điều tiết giao thông đô thị. Đồng thời các thông tin này sẽ được báo tới người tham gia giao thông một cách tự động. 

Các tính năng cơ bản:
Giao diện người dùng của PTV Optima dựa trên nền tảng web. Nó được thiết kế để hỗ trợ công việc hàng ngày của các nhà quản lý, điều hành giao thông thành phố. Phần mềm quản lý, giám sát giao thông cho phép:

  • Giám sát tình hình giao thông trực tiếp trên bản đồ
  • Lập bản đồ và danh sách tự tạo, chỉnh sửa và quản lý của các đối tượng và các vụ việc 
  • Đánh giá độ hiệu quả của các phương án khác nhau
  • Tùy chỉnh cấu hình các thông báo hay cảnh báo tự động

Các lợi ích của phần mềm: 

  • DỰ BÁO TÌNH HÌNH GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC
  • CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH
  • GIAO DIỆN LÀM VIỆC THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG
  • TÍCH HỢP VÀO HẠ TẦNG IT SẴN CÓ
  • DỊCH VỤ HỖ TRỢ TUYỆT VỜI

 

Video khác