Giới thiệu Công ty TRL

Giới thiệu Công ty TRL

Tính năng cơ bản: 
TRL hàng đầu thế giới về các sản phẩm phần mềm giao thông và tư vấnTRL (là Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Giao thông vận tải của UK) là một tổ chức được quốc tế công nhận xuất sắc trong việc cung cấp những nghiên cứu, tư vấn, và kiểm tra tất cả lĩnh vực liên quan đến vận tải. Được thành lập hơn 70 năm, với 500 nhân viên, bao gồm nhiều chuyên gia quốc tế, cung cấp các giải pháp cơ bản và tiên tiến cho chính phủ, chính quyền địa phương, các cơ quan thẩm định và các công ty tư nhân trên một loạt các dự án.

TRL hàng đầu thế giới về các sản phẩm phần mềm giao thông và tư vấn

TRL (là Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Giao thông vận tải của UK) là một tổ chức được quốc tế công nhận xuất sắc trong việc cung cấp những nghiên cứu, tư vấn, và kiểm tra tất cả lĩnh vực liên quan đến vận tải. Được thành lập hơn 70 năm, với 500 nhân viên, bao gồm nhiều chuyên gia quốc tế, cung cấp các giải pháp cơ bản và tiên tiến cho chính phủ, chính quyền địa phương, các cơ quan thẩm định và các công ty tư nhân trên một loạt các dự án.

Nhiều nghiên cứu hàng đầu với sự phát triển tiên tiến và có liên quan tới giải pháp phần mềm, bao quát vấn đề giao thông ở tất cả phạm vi cả ở UK và quốc tế:

Quốc gia: Quản lý giao thông số; hệ thống phân tích tai nạn;

Vùng: Mô hình chính sách chiến lược; phân tích luồng đường cao tốc;

Mạng lưới: Phân tích và tạo mạng chuyến đi; giám sát và tối ưu tín hiệu mạng lưới;

Cộng đồng: Đánh giá môi trường; phần mềm carshare;

Khu vực: Mô hình chỗ nối; phần mềm giám sát đèn giao thông

TRL phát triển phần mềm mạnh dựa trên nền tảng tốt, nghiên cứu đã được chứng minh, dễ dàng sử dụng vào thực tế. Ở thời điểm này TRL tiếp tục phát triển phần mềm mới dựa trên nghiễn cứu tiên tiến, tạo ra những sản phẩm tốt như là ARCADY, TRANSYT và MOVA được sử dụng bởi hàng trăm nhà thẩm quyền, tư vấn và các kỹ sư trên thế giới.

TRL không chỉ thực hiện phát triển các phần mềm nội bộ cho các dự án của TRL, nhưng cũng có thể cung cấp dịch vụ phát triển như là một phần dịch vụ tư vấn cho khách hàng từ các chính quyền địa phương hay tổ chức quốc tế.