Giới thiệu hãng PTV Group

Giới thiệu hãng PTV Group

Tính năng cơ bản: 
PTV Group cung cấp công nghệ phần mềm tiên tiến và tư vấn để cho phép đáp ứng các yêu cầu linh hoạt của khách hàng . Nó hỗ trợ những người làm qui hoạch và quản lý giao thông và giao thông thông vận tải, cung cấp cho họ với những báo cáo giao thông mới nhất và hỗ trợ họ tối ưu xác định tài nguyên dài hạn. Từ năm 1979, hoạt động duy nhất của tập đoàn PTV là trở thành nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm và giải pháp cho qui hoạch đi lại, giao thông và giao thông vận tải. Yêu cầu quốc tế hóa mạnh mẽ đã thức đẩy tăng trưởng: hiện nay PTV đang có hơn 700 nhân viên trên toàn thế giới để cung cấp những giải pháp sáng tạo cho khách hàng các lĩnh vực công cộng và tư nhân. Karlsruhe là trụ sở chính của PTV Group hoạt động như một trung tâm phát triển và đổi mới với các liên kết chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu và giáo dục. PTV Group bổ xung duy trì cổ phần và các công ty con ở Đức, Châu Âu và khắp các châu lục trên thế giới. Trong Phần mềm Giao thông, lĩnh vực kinh doanh Tư vấn Giao thông và Phần mềm Logistics, công nghệ PTV thành lập một loạt các sản phẩm có thương hiệu cùng với các dòng sản phẩm bản đồ & hướng dẫn hàng đầu của PTV. PTV là chuyên gia giao thông vận tải với các lĩnh vực.

Giới thiệu hãng PTV Group

PTV Group cung cấp công nghệ phần mềm tiên tiến và tư vấn để cho phép đáp ứng các yêu cầu linh hoạt của khách hàng . Nó hỗ trợ những người làm quy hoạch và quản lý giao thông và giao thông thông vận tải, cung cấp cho họ với những báo cáo giao thông mới nhất và hỗ trợ họ tối ưu xác định tài nguyên dài hạn. Từ năm 1979, hoạt động duy nhất của tập đoàn PTV là trở thành nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm và giải pháp cho quy hoạch đi lại, giao thông và giao thông vận tải.

Yêu cầu quốc tế hóa mạnh mẽ đã thức đẩy tăng trưởng: hiện nay PTV đang có hơn 700 nhân viên trên toàn thế giới để cung cấp những giải pháp sáng tạo cho khách hàng các lĩnh vực công cộng và tư nhân. Karlsruhe là trụ sở chính của PTV Group hoạt động như một trung tâm phát triển và đổi mới với các liên kết chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu và giáo dục. PTV Group bổ xung duy trì cổ phần và các công ty con ở Đức, Châu Âu và khắp các châu lục trên thế giới. Trong Phần mềm Giao thông, lĩnh vực kinh doanh Tư vấn Giao thông và Phần mềm Logistics, công nghệ PTV thành lập một loạt các sản phẩm có thương hiệu cùng với các dòng sản phẩm bản đồ & hướng dẫn hàng đầu của PTV.

 

PTV là chuyên gia giao thông vận tải với các lĩnh vực:

Lĩnh vực kinh doanh phần mềm giao thông

Các lĩnh vực kinh doanh phần mềm giao thông tập trung vào phát triển, tiếp thị và bán hàng của một loạt các sản phẩm phần mềm cho quy hoạch giao thông và tối ưu hóa. Điều này bao gồm bộ phần mềm hàng đầu PTV Vision với các giải pháp cho quy hoạch giao thông vận tải, xây dựng mô hình giao thông bà mô phỏng, dự báo giao thông, an toàn đường bộ, kỹ sư giao thông bà số liệu điều tra. Các hệ thống giao thông thông minh (ITS) phân chia tập trung trên tất cả các hoạt động liên quan đến viễn thông và quản lý giao thông.

Lĩnh vực tư vấn giao thông

Chuyên gia giao thông vận tải của PTV trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Tư vấn Vận tải cung cấp một dịch vụ tư vấn đầy đủ liên quan đến phát triển giao thông, quy hoạch giao thông vận tải và mô hình, kỹ thuật giao thông, quản lý giao thông, giao thông công cộng, các cuộc điều tra giao thông và nghiên cứu khả thi về kinh tế. Lĩnh vực kinh doanh phần mềm Logistics

Lĩnh vực kinh doanh phần mềm Logistics

Cung cấp các giải pháp cho quy hoạch và tối ưu hóa giao thông. Khách hàng có thể lựa chọn từ một loạt các sản phẩm sáng tạo, bao gồm các thành phần phần mềm, các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa và các giải pháp tùy chỉnh. Hệ thống phần mềm PTV và các giải pháp được thiết kế cho quy hoạch đường và tuyến, trực quan trên bản đồ số, địa hình.