Graitec Advance Concrete

Graitec Advance Concrete

Tính năng cơ bản: 
Advance Concrete® BIM là hệ thống được Graitec thiết kế đặc biệt giành cho các kỹ sư kết cấu và những họa viên triển khai chi tiết chuyên nghiệp, những người cần một phần mềm kết cấu 3D thân thiện với tính năng tự động tạo bản vẽ, thiết lập các file BoMs NC. <p> </p> <p> </p> <p> </p>

Graitec là công ty toàn cầu về phát triển, phân phối, hỗ trợ và tùy biến bộ phần mềm tích hợp trong lĩnh vực thiết kế và kết cấu xây dựng. Graitec là nhà cung cấp giải pháp giúp nâng cao hiệu suất thiết kế và giảm thiểu những sai sót trong sản xuất và xây dựng. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Công ty Cổ phần tin học và tư vấn xây dựng CIC đã vinh dự trở thành đại lý chính thức của Graitec tại Việt Nam.

Tóm tắt về Advance Concrete

Advance Concrete® BIM là hệ thống được thiết kế đặc biệt giành cho các kỹ sư kết cấu và những họa viên triển khai chi tiết chuyên nghiệp, những người cần một phần mềm kết cấu 3D thân thiện với tính năng tự động tạo bản vẽ, thiết lập các file BoMs NC. Advance Concrete® giúp nâng cao năng suất làm việc cũng như về chất lượng của bản vẽ, và cũng giúp giảm thiểu nhiều rủi ro. Advance Concrete® còn hỗ trợ việc thiết kế một cách nhanh chóng (ở chế độ đơn hay kết hợp) với một thư viện kết cấu mở (dầm, cột, tường, sàn, móng...) và các phần tử bê tông như (cốt thép, cốt thép đai, chia lưới...). Ngoài ra, việc kết hợp nhiều công cụ vẽ thông minh trong mọi bản vẽ xây dựng còn giúp tự động kiểm soát các kích thước, ký hiệu và sơ đồ bố trí bản vẽ.

 

Advance Concrete® BiM system is specifically designed for structural engineers and reinforced concrete detailers who require a comprehensive yet user friendly 3D structural software that automates drawing creation, BoMs and NC files. Advance Concrete® drastically increases productivity and drawing quality, while reducing the risk of errors. Advance Concrete® accelerates the design phase (single or multi-user mode) by offering an extensive library of structural (beams, columns, walls, slabs, foundations, etc.) and reinforcement (bars, stirrups, meshes, etc.) elements. it generates all construction drawings using intelligent drawing tools that automatically control dimensions, symbols and drawing layout.