Graitec Advance Design

Graitec Advance Design

Tính năng cơ bản: 
Advance Design® BIM là hệ thống dành riêng cho các kỹ sư kết cấu, những người đòi hỏi một giải pháp toàn diện để mô phỏng cũng như tối ưu hóa trong tất cả các dự án. Advance Design® là thành quả 20 năm kinh nghiệm trong phân tích cấu trúc của Graitec.

Graitec là công ty toàn cầu về phát triển, phân phối, hỗ trợ và tùy biến bộ phần mềm tích hợp trong lĩnh vực thiết kế và kết cấu xây dựng. Graitec là nhà cung cấp giải pháp giúp nâng cao hiệu suất thiết kế và giảm thiểu những sai sót trong sản xuất và xây dựng. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Công ty Cổ phần tin học và tư vấn xây dựng CIC đã vinh dự trở thành đại lý chính thức của Graitec tại Việt Nam.

Tóm tắt về Advance Design:

Advance Design® BIM là hệ thống dành riêng cho các kỹ sư kết cấu, những người đòi hỏi một giảiSphere support, Rm. Vâlcea, Romania pháp toàn diện để mô phỏng cũng như tối ưu hóa trong tất cả các dự án. Advance Design® là thành quả 20 năm kinh nghiệm trong phân tích cấu trúc của Graitec. Phần mềm này bao gồm: mô hình kết cấu xây dựng thân thiện, tự động gán tải và phát sinh tổ hợp tải, ngoài ra, bộ công cụ phân tích mạnh mẽ theo phương pháp phần tử hũu hạn (theo các dạng: tĩnh, động, lịch sử thời gian, phi tuyến tính, uốn dọc, phân tích chuyển vị...). Thêm nữa Advance Design® còn kết hợp tiêu chuẩn Eurocodes trong thết kế bê tông và cốt thép, tự động phát sinh các báo cáo. Advance Design® tự động cập nhật các báo cáo, kể cả những thay đổi đồ họa khi người sử dụng thay đổi trên mô hình.

Graitec Advance Design có hai phiên bản dùng theo tiêu chuẩn Châu Âu và Bắc Mỹ.

 

Advance Design® BiM system is dedicated to structural engineers who require a comprehensive solution for simulating and optimizing all their projects. Advance Design® is the result of 20 years of GRAiTEC experience in structural analysis. it includes: a user-friendly structural modeler, automatic load and combination generators, a powerful FEM analysis engine (static, dynamic, time history, non linear, buckling, large displacement analysis, etc.), comprehensive wizards for designing concrete and steel members according to Eurocodes, efficient result post-processing and automatic report generators. Advance Design® automatically updates all reports, including graphical results when modifications are made to the model.