Graitec Advance Steel

Graitec Advance Steel

Tính năng cơ bản: 
Advance Steel® BIM là bộ phần mềm thiết kế đặc biệt cho các kỹ sư kết cấu của hãng Graitec. Đây là công ty toàn cầu về phát triển, phân phối, hỗ trợ và tùy biến bộ phần mềm tích hợp trong lĩnh vực thiết kế và kết cấu xây dựng. Graitec là nhà cung cấp giải pháp giúp nâng cao hiệu suất thiết kê và giảm thiểu những sai sót trong sản xuất và xây dựng. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Công ty Cổ phần tin học xây dựng CIC đã vinh dự trở thành đại lý chính thức cuả Graitec tại Việt Nam. <p> </p> <p> </p>

Tóm tắt các đặc điểm chính của Advance Steel

Advance Steel® BIM là bộ phần mềm thiết kế đặc biệt cho các kỹ sư kết cấu hay các họa viên triển Valenciennes Stadium, ETI, Francekhai chi tiết, những người yêu cầu phần mềm kết cấu thép chi tiết dưới dạng 3D thân thiện và có thể tự động phát sinh các bản vẽ chế tạo, thiết lập file BoMs và NC. Advance Steel® giúp nâng cao năng suất làm việc cũng như về chất lượng của bản vẽ, và cũng giúp giảm thiểu nhiều rủi ro. Advance Steel® hỗ trợ việc thiết kế một cách nhanh chóng (ở chế độ đơn hay kết hợp) với một thư viện đối tượng mạnh mẽ mở rộng, các khớp nối tự động và bộ công cụ đặc biệt để thiết lập các cấu kiện tiêu chuẩn, cầu thang, lan can và các cấu kiện phức tạp. Advance Steel® tự động phát sinh tất cả các bản vẽ hoàn công và sắp xếp các bản vẽ tổng thể với các công cụ thông minh để kiểm soát kích thước và nhãn dưới góc nhìn chi tiết và tổng thể.

Advance Steel® BiM system is specifically designed for structural engineers and steel detailers who require a comprehensive yet user friendly 3D structural steel detailing software that automates the production of drawings, BoMs and NC files. it drastically increases productivity and drawing quality, while reducing the risk of errors. Advance Steel® accelerates the design phase (single or multi-user mode) by offering an extensive library of smart objects, automatic joints (connections) and specific tools for creating standard structures, stairs, railings and miscellaneous steelwork. Advance Steel® automatically generates all workshop and general arrangement drawings with intelligent tools to control dimensions and labels with all required views of objects and assemblies