Tổ hợp chung cư - Văn phòng trung tâm thương mại

Tổ hợp chung cư - Văn phòng trung tâm thương mại

Tổ hợp chung cư - Văn phòng trung tâm thương mại

- 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng - Hà Nội