HVE Software - Tái tạo, mô phỏng và phân tích tai nạn xe cơ giới

HVE Software - Tái tạo, mô phỏng và phân tích tai nạn xe cơ giới

Tính năng cơ bản: 
Phần mềm này được dùng để tái tạo va chạm xe cơ giới, phần mềm tái hiện tai nạn cho một hoặc nhiều xe va chạm. Mục đích là xác định tốc độ tác động và mức độ nghiêm trọng của tác động dựa trên vị trí tai nạn và thiệt hại phương tiện. Phần mềm cho phép mô phỏng xe cơ giới, bao gồm số lượng xe, va chạm nhiều đối tượng và các dạng va chạm. Phần mềm này giúp các nhà nghiên cứu xác định được các yếu tố góp phần vào vụ tai nạn đường bộ mà còn xác định được tiềm năng kết quả chấn thương của người trong xe từ những tai nạn tương tự.

TÍNH NĂNG:

-          Mô phỏng lật xe

-          Mô phỏng phản ứng người trong xe khi xảy ra va chạm

-          Mô phỏng chuỗi tai nạn

-          Giám sát các thông số hệ thống phanh hiện tại ở mỗi bánh xe (áp suất không khí, momen phanh, nhiệt độ lớp lót phanh)

-          Tính toán các thông số liên quan đến chuyển động (gia tốc, vận tốc, ma sát,…) tại mỗi bước thời gian.

-          Mô phỏng nổ lốp

-          Tạo địa hình lưới 3D phức tạp và mô phỏng lái xe trên đó

CÁC MÔ-ĐUN CHỨC NĂNG:

TÁI HIỆN SỰ VA CHẠM XE CƠ GIỚI

EDCRASH

EDCRASH là công cụ để tái hiện những tai nạn với hai hoặc một phương tiện duy nhất có xảy ra va chạm. Mục đích chính của EDCRASH là xác định tốc độ tác động và mức độ nghiêm trọng của tác động dựa trên vị trí tai nạn và thiệt hại phương tiện. EDCRASH cũng rất phù hợp cho sự va chạm với rào chắn cố định, như cầu và cây lớn. Khi ECRASH được mở rộng và xác nhận để sử dụng trong HVE cho tính toán địa hình 3D, thì EDCRASH bản chất là một chương trình tái hiện vật lý 2 chiều. 

MÔ PHỎNG XE CƠ GIỚI

EDSMAC4

EDSMAC4 là một mô phỏng phân tích va chạm xe. Dựa trên EDSMAC, EDSMAC4 bao gồm nhiều phần mở rộng được phát triển bởi EDC. Số lượng xe, xe kéo, và/hoặc các rào chắn bất kỳ đều có thể được tích hợp. Va chạm đồng thời giữa nhiều đối tượng cũng được cho phép (ví dụ: va chạm giữa nhiều phương tiện trên đường cao tốc, ghim chặt phương tiện sau va chạm với cây cối, vv). Các mô hình va chạm SMAC ban đầu cũng đã được mở rộng đáng kể, và hiện nay bao gồm cả độ cứng A và B cho mỗi bên, cũng như hỗ trợ trực tiếp cho những va chạm với rào chắn. EDSMAC4 cũng cung cấp một mô hình mạnh mẽ cho sự va chạm liên quan đến xe kéo với số lượng các xe kéo bất kỳ, có hoặc không có bệ quay. EDSMAC4 cũng cung cấp một xung động do va chạm cho mô phỏng tai nạn người sử dụng (xem EDHIS và GATB dưới đây). Khi EDSMAC4 đã được mở rộng và xác nhận để sử dụng trong HVE cho tính toán địa hình 3-D, thì EDSMAC4 bản chất là một chương trình mô phỏng vật lý 2 chiều.

EDVSM

EDVSM là một mô phỏng phân tích 3D của các phản ứng năng lượng của một xe cơ giới để kiểm soát các đầu vào và các điều kiện đường 3-D. Dựa trên mô hình HVOSM-VD2 phát triển tại Calspan, EDVSM kết hợp nhiều cải tiến được phát triển bởi EDC, bao gồm một mô hình tương tác địa hình mạnh mẽ và Tire Blow-out Model ™. Người dùng nhập vào vị trí, vận tốc và điều kiện lái xe ban đầu. Chương trình sẽ tính toán động lực học 3-D của phương tiện, lực lốp và mômen, lực hệ thống treo và độ võng, lực khí động học, và hệ thống phanh và lái. Thân xe và tương tác địa hình cũng được mô hình hóa bằng cách tính toán các lực giữa các mắt lưới xe 3D và lưới địa hình. Bằng cách sử dụng EDVSM, một chiếc xe có thể được mô phỏng lái xe trên hầu như bất kỳ bề mặt trong bất kỳ điều kiện, kể cả phương tiện trên không và lật.

EDVDS

EDVDS là một mô phỏng phân tích 3D của các phản ứng năng lượng của một phương tiện thương mại để kiểm soát các đầu vào và điều kiện đường 3-D. Một chiếc xe kéo lên đến ba toa có thể được mô phỏng. EDVDS là một phiên bản mở rộng của chương trình Giai đoạn 4 phát triển tại UMTRI. Những tiến bộ này giúp mở rộng khả năng của các nhà nghiên cứu để nghiên cứu thực tế các vấn đề  an toàn đường cao tốc liên quan đến các phương tiện thương mại.

SIMON

SIMON là một mô phỏng phân tích động lực 3-D các phản ứng của một hoặc nhiều phương tiện để kiểm soát đầu vào, các va chạm liên hoàn và các yếu tố liên quan đến môi trường (ví dụ, địa hình 3-D , khí quyển). SIMON là một mô hình mô phỏng mới, sử dụng động cơ mới được phát triển bởi EDC có mục đích chính là các động lực 3D của phương tiện. Tính năng động cơ cho phép một khối với sáu bậc tự do và nhiều trục với tối đa năm bậc tự do cho mỗi trục. Người dùng gán vị trí, vận tốc và các đầu vào lái xe ban đầu cho mỗi chiếc xe. Trailers và dollys được tự động bố trí phía sau một chiếc xe kéo phù hợp với vị trí và khả năng tương thích. Sau đó, SIMON sẽ dự đoán sự chuyển động của các khối của từng xe, các chuyển động của các khối không lò xo, động lực hệ thống treo, động lực lốp xe và các thông số hệ thống phanh tại mỗi bánh xe. Nhiều thông số đầu ra khác cũng có sẵn. Thiệt hại thân xe từ một mô phỏng va chạm cũng được tính toán và hiển thị bằng cách sử dụng công cụ xem 3D của HVE. SIMON được thiết kế đặc biệt để tận dụng lợi thế của các tính năng phong phú có sẵn trong môi trường mô phỏng HVE, bao gồm các thiết kế phanh HVE, mô hình mô phỏng ABS, Mô hình lái xe, mô hình nổ lốp và mô hình va chạm DyMESH 3-D đã được cấp bằng sáng chế.

EDGEN

EDGEN sử dụng các vị trí và vận tốc đã cho tại các địa điểm (lên đến 8 địa điểm) mà người dùng chỉ định (ví dụ như Initial, Pre-braking, Impact, vv) để xác định thời gian cần thiết để đi lại giữa các địa điểm đó. Bằng việc sử dụng thời gian này, EDGEN sẽ tính gia tốc tuyến tính trung bình giữa các vị trí, và sau đó tính toán vận tốc hiện tại và vị trí tại mỗi bước thời gian giữa các vị trí mà người dùng đã nhập vào

 

MÔ PHỎNG NGƯỜI ĐI BỘ VÀ NGƯỜI TRONG XE

EDHIS

EDHIS là một phân tích 3D của các phản ứng của người sử dung trong một va chạm xe cơ giới. EDHIS dựa trên mô hình HSRI-3D được phát triển tại UMTRI, và bao gồm một số phần mở rộng và cải tiến được tạo ra bởi EDC. Mô hình này đã được phát triển như là một công cụ để nghiên cứu những khái niệm an toàn tiên tiến và thiết kế của các hệ thống giữ cản chỗ ngồi từ quan điểm bảo vệ người sử dụng.

GATB

GATB (Graphical Articulated Total Body) là một mô hình máy tính 3-D dựa trên các chương trình máy tính ATB (Articulated Total Body). Các mô hình GATB thể được sử dụng để nghiên cứu người sử dụng hoặc người đi bộ có liên quan trong vụ va chạm xe cơ giới.

Video khác

  • HVE Demo Video