IMA

IMA

Giá: 
Giá theo dự án
Tính năng cơ bản: 
IMA là một giải pháp quản lý toàn diện trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị ở Việt Nam, từ các thành phố, tỉnh, thị xã, cho tới các đơn vị nhỏ hơn như quận, phường.

IMA là một giải pháp quản lý toàn diện trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị ở Việt Nam, từ các thành phố, tỉnh, thị xã, cho tới các đơn vị nhỏ hơn như quận, phường.

Các chức năng chính

Quản lý thông tin hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm các lĩnh vực:

- Cấp nước

- Thoát nước

- Giao thông

- Chiếu sáng

- Công viên cây xanh

- Chất thải rắn

- Nghĩa trang mai táng

- Cập nhật các cấp trong sơ đồ quản lý : cho phép thêm, xoá, sửa một đơn vị quản lý.

- Xem và cập nhật các thông tin về hạ tầng kỹ thuật đô thị của các đơn vị.

- Việc cập nhật các thông tin của các đơn vị do người dùng của đơn vị đó thực hiện

- Gửi nhận thông tin giữa các đơn vị, các cấp.

- Cho phép một đơn vị gửi các thông tin, dữ liệu đến các đơn vị khác như gửi các thông tin tổng hợp báo cáo giữa các địa phương lên các đơn vị cấp trên

Các Báo cáo

- Các báo cáo tổng hợp

- Các báo cáo định kỳ

- Các báo cáo đột xuất

- Các báo cáo chuyên đề

Cơ chế hoạt động

- IMA có thể chạy trên mạng LAN, WAN và Internet.

- Cho phép thực hiện các nghiệp vụ của việc quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị đa cấp và đa người dùng từ trung ương (Bộ Xây dựng) đến từng địa phương (các sở xây dựng, các sở giao thông công chính) cho đến các phòng quản lý cơ sở ở các quận huyện một cách đồng bộ và thống nhất.

- Các thông tin báo cáo giữa các cấp được truyền nhận và cập nhật nhanh chóng, chính xác và an toàn bảo mật cao

- Cơ chế bảo mật dựa trên sơ đồ phân cấp quản lý và phân quyền người sử dụng

Quản trị người dùng

- Hệ thống cho phép cập nhật các thông tin của người sử dụng như thêm hoặc xoá, sửa các thông tin người dùng

- Phân quyền cho người sử dụng có quyền thực hiện các chức năng nào và ở cấp nào trong hệ thống. (Việc này được thực hiện bởi người quản trị hệ thống)