InDesign CS5.5

InDesign CS5.5

Tính năng cơ bản: 
Adobe Indesign là chương trình đồ họa xử lý nhanh và đạt kỹ thuật cao, tiện lợi gần giống như Illustrator. Với Indesign việc thực hiện ấn phẩm một cách dễ dàng và xử lý công việc một cách nhanh chóng như tạo bóng đổ cho hình hoặc bo các khung hình, tạo ra tai in...hiện đại hơn hẳn so với các phần mềm trước đây như QuarkXPress, PageMaker.

Adobe Indesign CS5.5 !thiết kế trình bày sách, báo, và tạp chí Adobe Indesign là chương trình đồ họa xử lý nhanh và đạt kỹ thuật cao, tiện lợi gần giống như Illustrator. Với Indesign việc thực hiện ấn phẩm một cách dễ dàng và xử lý công việc một cách nhanh chóng như tạo bóng đổ cho hình hoặc bo các khung hình, tạo ra tai in...hiện đại hơn hẳn so với các phần mềm trước đây như QuarkXPress, PageMaker.

Hiện nay trong lĩnh vực trình bày báo chí, tòa soạn báo thường sử dụng chương trình Indesign bỡi vì nó rất mạnh, hiện đại và thuận tiện cho việc thiết kế, dàn trang báo chí hiện đại.

Trước đây, để có được các trang trình bày hoàn hảo, chúng ta cần rất nhiều việc chuẩn bị như nhập văn bản text bằng các chương trình xử lý văn bản như MS. Word, xử lý ảnh bitmap bằng Photoshop, vẽ hình minh họa vector bằng Illustrator hoặc Corel ... nhưng để kết hợp các yếu tố này lại với nhau trong một bố cục hoàn chỉnh theo ý đồ thiết kế, bạn sẽ cần một chương trình dàn trang layout chuyên nghiệp.