Khách sạn Văn phòng chi nhánh Tổng Công ty Công trình Giao Thông 1

Khách sạn Văn phòng chi nhánh Tổng Công ty Công trình Giao Thông 1

-Thiết kế năm 2002 hoàn thành 2004
-Diện tích xây dựng 1600m2/11 tầng
-Tổng diện tích mặt bằng 2000m2
-Địa điểm xây dựng: thị xã Sơn La - Tỉnh Sơn La
-Mục đích công trình: hoạt động kinh doanh và Khai thác tiềm năng kinh tế như, khách sạn, siêu thị, văn phòng cho thuê...