Khu Liên cơ Tỉnh Bạc Liêu

Khu Liên cơ Tỉnh Bạc Liêu

-Thiết kế năm 2000 hoàn thành 2001
-Diện tích xây dựng 6000m2/3 tầng
-Tổng diện tích mặt bằng 2500m2
-Địa điểm xây dựng: thuộc tỉnh Bạc Liêu
-Mục đích công trình: phục vụ nơi làm việc các ban ngành tỉnh ủy Bạc Liêu