Khu thương mại 83 Ngọc Hồi

Khu thương mại 83 Ngọc Hồi

http://cic.com.vn/uploads/companydirectory/id28/khu thuong mai 83 ngoc hoi 2.JPG

Hỗn hợp chung cư cao tầng, khu văn phòng và khu thương mại Ngõ 83 Ngọc Hồi
- Ngõ 83 Ngọc Hồi - Hoàng Mai - Hà Nội