KRIS-P

KRIS-P

Tính năng cơ bản: 
Là hệ thống thiết bị giám sát tốc độ di động cho phép ghi lại hình ảnh hoặc video về các phương tiện vi phạm giao thông. Dữ liệu về xe vi phạm sau đó sẽ được truyền tới trạm xử lý di động (xe cảnh sát giao thông) thông qua Wifi...

KRIS-P: Là hệ thống thiết bị giám sát tốc độ di động cho phép ghi lại hình ảnh hoặc video về các phương tiện vi phạm giao thông. Dữ liệu về xe vi phạm sau đó sẽ được truyền tới trạm xử lý di động (xe cảnh sát giao thông) thông qua Wifi.

Một số đặc trưng cơ bản KRIS-P:

- Tự động đo tốc độ và chụp ảnh các phương tiện vi phạm giao thông

- Tự động nhận biết biển số xe và sau đó tìm kiếm dữ liệu về chủ xe trong cơ sở dữ liệu có sẵn.

- Giám sát được tất cả các phương tiện xuất hiện trên hình ảnh.

- Truyền dữ liệu Wifi tới trạm xử lý di động với khoảng cách lên tới 1500m.

- Thời gian hoạt động liên tục của pin lên tới 8 tiếng.