KRIS-S

KRIS-S

Tính năng cơ bản: 
Là hệ thống thiết bị giám sát tốc độ cố định và hoàn toàn tự động. Hệ thống thiết bị KRIS-S được lắp đặt trên đường để giám sát tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông, ghi lại hình ảnh và biển số của các phương tiện vi phạm...

KRIS-S: Là hệ thống thiết bị giám sát tốc độ cố định và hoàn toàn tự động. Hệ thống thiết bị KRIS-S được lắp đặt trên đường để giám sát tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông, ghi lại hình ảnh và biển số của các phương tiện vi phạm. Sau đó, hệ thống sẽ tự động truyền tải dữ liệu thu được về trung tâm điều hành.

Một số đặc trưng cơ bản của KRIS-S:

- Tự động giám sát các vi phạm giao thông trong điều kiện cả ban ngày và ban đêm.

- Tự động nhận biết biển số của xe vi phạm nhờ hệ thống phần mềm và phần cứng tích hợp bên trong.

- Có thể nâng cấp số lượng không giới hạn các cảm biến photo rada để giám sát được nhiều làn đường khác nhau.

- Dữ liệu được truyền tải tự động về hệ thống trung tâm điều hành.

- Có khả năng giám sát mật độ giao thông, số lượng xe tham gia giao thông.