Lander Simulation & Training Solutions

Lander Simulation & Training Solutions

Tính năng cơ bản: 
Lander Simulation & Training Solutions, S.A là một công ty chuyên thiết kế, phát triển và cài đặt các thiết bị mô phỏng dạng thương mại nhắm tới mục đích đào tạo.

Lander là công ty duy nhất của Tây Ban Nha chế tạo các thiết bị mô phỏng chuyên biệt cho mục đích dân sự và chức năng chính của nó là sử dụng chúng với mục đích đào tạo nhằm tránh các tai nạn đường bộ, đường sắt,… Đặc tính độc nhất này của chúng tôi được tạo nên dựa trên sự chú ý đến các chi tiết nhỏ nhất và tiếp cận vấn đề một cách khoa học.
Các phẩm chất này đóng góp một giá trị xã hội khổng lồ đến từ những dự án của Lander, vì mục đích cơ bản của chúng tôi là giúp tối giảm thiệt hại và mất mát về sinh mạng.