Mappro - Phần mềm Quản lý Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật Đô thị

Mappro - Phần mềm Quản lý Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật Đô thị

Giá: 
Giá theo dự án
Tính năng cơ bản: 
MAPPRO là một giải pháp phần mềm nhằm xây dựng các Hệ thống phục vụ cho các công tác Quản lý quy hoạch đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ xử lý bản đồ và GIS, gắn liến với các chức năng, nghiệp vụ trong hoạt động Xây dựng đô thị.

Cùng với sự phát triển các ứng dụng phần mềm & thiết bị công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Công ty CIC đã xây dựng thành công Hệ thống phần mềm Quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng Mappro. Đây là sản phẩm tâm huyết của đội ngũ nhân viên CIC nhằm mang lại một hệ thống ERP hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị trong công tác quản lý các đồ án quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng, dựa trên sự kết hợp các công nghệ xử lý bản đồ GIS với các nghiệp vụ, chức năng quản lý thực tiễn.

 
Với công nghệ GIS hiện đại như MapInfo, ArcGIS (ESRI), ... hỗ trợ biên tập, xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch xây dựng tổng thể, cơ sở dữ liệu không gian và các hiệu ứng Topology, truy vấn, phân tích, thống kê, dữ liệu tác nghiệp, ... các nhà quản lý hoàn toàn thuận tiện trong việc quản lý thông tin trong quá trình điều hành của mình giữa các phòng ban nghiệp vụ của đơn vị.

Phạm vi ứng dụng:
- Áp dụng cho các cho các đơn vị quản lý như: Sở Xây dựng, phòng Quản lý đô thị các thành phố, quận, huyện, ....
- Hỗ trợ Ban quản lý các dự án phát triển trong các lĩnh vực, tại đô thị và các vùng nông thôn.
- Hỗ trợ cho các đơn vị xây dựng các hệ thống mạng lưới giám sát, vận hành, các mạng lưới cung cấp dịch vụ, kỹ thuật trên thực địa. Các hệ thống sử dụng các thiết bị giám sát, đo lường điều khiển của công ty CIC và các lĩnh vực khác.
 
Các chức năng chính:  
*  Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian quy hoạch & hiện trạng đô thị theo cùng tiêu chuẩn, quy trình quản lý thống nhất, trên cơ sở tích hợp dữ liệu dùng chung và chia xẻ, làm cơ sở cho việc tra cứu, đối chiếu, thống kê và các công tác phân tích dữ liệu không gian theo các chuyên đề thực tế.
 
*  Xây dựng mạng lưới bản đồ nền khu vực quản lý, kết hợp bản đồ giải thửa và bản đồ đo đạc địa hình, cùng các thông tin liên quan từ nhiều định dạng quản lý Autocad, MapInfo, MicroStation, ...

* Quản lý mạng lưới đô thị và địa giới hành chính theo các quy hoạch phát triển.

* Quản lý các đồ án Quy hoạch Vùng của tỉnh, thành phố. 

* Quản lý các đồ án Quy hoạch Chung tỉnh, thành phố.

* Quản lý các đồ án Phân khu chức năng đô thị.

* Quản lý thiết kế, lập các đồ án Quy hoạch Chi tiết. 

* Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị, mạng lưới Giao thông, Cấp điện, Chiếu sáng, Viễn thông, Cấp nước, Thoát nước, Môi trường, xử lý Chất thải rắn, ....

*  Quản lý việc thực hiện các đồ án Quy hoạch theo Phân kỳ đầu tư.

* Quản lý nhà, trụ sở, công sở và thị trường bất động sản trong đô thị.

* Quản lý Trật tự xây dựng theo Quy hoạch, quản lý Chất lượng các công trình xây dựng.

* Quản lý quy trình Cấp phép xây dựng và cấp Chứng chỉ quy hoạch. 

* Cấp phép hành nghề, cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản.
..........

Công nghệ:  Trước đây hệ thống phần mềm quản lý Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật đô thi Mappro sử dụng công nghệ Dolsoft (từ năm 1998) được triển khai dưới dạng các Đề tài nghiên cứu khoa học, các Dự án ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý Quy hoạch xây dựng tại các Sở Xây dựng và một số đô thị.
 
Phan-mem-Quan-ly-quy-hoach-Mappro
Phần mềm Quản lý Quy hoạch & Hạ tầng kỹ thuật Mappro.
Hiện nay để đáp ứng yêu cầu quản lý quy hoạch xây dựng, hỗ trợ công tác lập các phương án quy hoạch và hạ tầng đô thị lớn, đa dạng, hệ thống đã được nâng cấp chuyển sang sử dụng công nghệ xử lý dữ liệu không gian của hãng ESRI (Mỹ). Hệ thống triển khai thêm nhiều chức năng mới cho quản lý quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà đất, công sở và quản lý trật tự xây dựng đô thị.
 
* Hệ thống triển khai dựa theo công nghệ lõi ArcEngine 10.x và các sản phẩm ArcGIS 10.x, ArcGIS Server 10.x,  City Engine (mô hình 3D) với cơ sở dữ liêu không gian ArcSDE, tích hợp trên Microsoft SQL Server, Oracle, ...
* Đây là giải pháp quản lý, phân tích hệ thống dữ liệu Không gian, thông tin quy hoạch xây dựng đô thị tiên tiến, hàng đầu trên thế giới hiện nay.
 
Hệ thống Phần mềm quản lý Quy hoạch hiện nay có 02 phân hệ chính:
a. Phân hệ Desktop:
-  Chức năng chính giúp Biên tập, chỉnh sửa các lớp bản đồ, tich hợp các loại dữ liệu quản lý hiện trạng, quy hoạch xây dựng, ... vào Cơ sở dữ liệu Không gian dùng chung.
- Hỗ trợ các công tác Phân tích không gian, chồng xếp các lớp bản đồ, đánh giá xử lý nghiệp vụ theo các yêu cầu chuyên ngành, dựa trên dữ liệu tích hợp chung.
* Cải thiện khả năng Dự đoán và quản lý các Biến động bằng các chức năng Phân tích không gian.
* Quản lý và sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên, bằng cách thiết kế dữ liệu, các module chức năng theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
* Xây dựng mô hình quản lý toàn diện về quá trình hoạt động của công tác quy hoạch xây dựng đô thị trên khu vực quản lý.
* Hỗ trợ các công tác ra quyết định tốt hơn dựa trên nhiều thông tin hỗ trợ hơn, khả năng hoạt động thực địa nhanh hơn và hiệu quả hơn.
   Được cài đặt tại các máy của từng cán bộ, chuyên viên chuyên môn trong các đơn vị quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp, thoát nước, hạ tầng chiếu sáng đô thị, hạ tầng viễn thông, ....
 
Phần mềm quản lý Quy hoạch, quy hoạch chi tiết đô thị
Quản lý các Đồ án quy hoạch chi tiết trong đô thị. 
b. Phân hệ WEB:
-  Chức năng chính giúp xây dựng ứng dụng chia xẻ thông tin bản đồ, kết quả các quy trình ứng dụng xử lý, các thông tin quản lý chuyên ngành, qua các trang WEB trên Internet.
-  Hỗ trợ cho các cơ quan chủ quản, ban ngành chức năng truy cập, khai thác thông tin được chia xẻ công khai từ cơ sở dữ liệu đã được tích hợp, theo thẩm quyền quy định.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân tra cứu địa điểm, các quy trình quản lý cấp phép, tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng tại từng khu vực, ... thông qua mạng Internet.
-  Hỗ trợ việc kết nỗi truy cập từ xa thông qua các thiết bị Ipad, Mobine, ....
- Hỗ trợ tích hợp các thiết bị, các hệ thống điều khiển, giám sát trên hệ thống mạng lưới hạ tầng quản lý của khu vực, tạo thành một hệ thống quản lý tổng thể, hoàn chỉnh.
 
 Mappro

An toàn dữ liệu của hệ thống:

- Mappro được xây dựng trên mô hình quản lý và chia xẻ dữ liệu trên máy Chủ lớn ARCGIS SEVER.

- Cho phép nhiều đơn vị chuyên ngành, các bộ phận, phòng ban tại nhiều vị trí khác nhau của cơ quan cùng đồng thời truy cập, khai thác các dữ liệu, phối hợp hoạt động quản lý hoạt động xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

- Cho phép đính kèm nhiều dạng dữ liệu vào các đối tượng quản lý như các Đồ án quy hoạch, bản vẽ thiết kế AutoCad, ảnh hiện trạng, ảnh quét Scaner, hồ sơ quản lý, thực hiện quy hoạch .....
- Cho phép xuất các dữ liệu lựa chọn sang các định dạng khác như Excel, Word, PDF, KML, ...  theo yêu cầu khách hàng.  
- Hệ thống cho phép sao lưu, cập nhật, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính an toàn của dữ liệu hệ thống.
Tính năng Bảo mật của hệ thống: Với Mappro, hệ thống với chức năng bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng , ban, từng người sử dụng, đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý tác nghiệp liên thông giữa nhiều bộ phận.
Hệ thống có tính mở:  Dễ dàng phát triển, bổ xung các Module chức năng Xử lý nghiệp vụ mới, cho từng chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu của từng Dự án, từng Đơn vị tác nghiệp.
 

 Liên hệ:   Kiên Giang - Trung tâm Phần mềm Quy hoạch & Hạ tầng kỹ thuật.

                   Mobine:  0912.174.858    Email:  daokiengiang@cic.com.vn