Maros - Công cụ phân tích RAM, chuyên dùng cho các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí

Maros - Công cụ phân tích RAM, chuyên dùng cho các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí

Đơn vị phát triển: 
DNV GL
Tính năng cơ bản: 
Maros™ là một công cụ phân tích RAM* cao cấp, với những tính năng mở rộng cho việc mô phỏng cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp, các nhu cầu, các kế hoạch bảo trì và vận hành. Maros™ hỗ trợ người dùng ra các quyết định chính xác để tối đa hóa mức doanh thu trên vốn đầu tư bỏ ra.

Maros™ là một công cụ phân tích RAM* cao cấp, được thiết kế đặc biệt cho các công việc thăm dò và khai thác dầu khí. Maros bao gồm những tính năng chuyên sâu để mô phỏng mạng lưới dòng chảy, lên kế hoạch bảo trì, các quá trình hoạt động đặc thù trong quá trình thăm dò và khai thác dầu khí, quá trình vận chuyển và lưu kho,bãi.

Dự đoán hiệu suất hoạt động của cả một hệ thống trong suốt quãng đời của nó là một nhiệm vụ khó khăn. Quá trình vận hành của hệ thống hiếm khi được ổn định trong suốt tuổi thọ thiết kế do những sự việc như: Thay đổi năng lực sản xuất, thay đổi về sản phẩm và điều kiện vận hành. Tương tự như vậy, công nghệ mới liên tục tạo ra những cơ hội để nâng cao hiệu suất hoạt động của hệ thống. Thêm vào đó là tính chất phức tạp đặc thù của việc lắp đặt, liên kết và bảo trì các trang thiết bị có trong các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí quy mô lớn. Do đó, thách thức trong việc tìm ra một kế hoạch hoạt động thành công hay một quy trình hoạt động hiệu quả đó là tài liệu chứng minh cho những việc này.

Lợi ích từ Maros:

+ Đo lường được tính sẵn sàng/độ hiệu quả của quá trình sản xuất

+ Hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên năng suất hoạt động thực tế và các chỉ tiêu tài chính

+ Tối ưu hóa thiết kế hoạt động

+ Đánh giá/so sánh độ hiệu quả giữa các kế hoạch bảo trì khác nhau

+ Giúp biết được tác động của việc hỏng hóc tới toàn dây chuyền sản xuất

+ Cải thiện năng suất hoạt động, giảm chi phí hoạt động, tối ưu hóa việc sử dụng vốn

Video khác