MIKE 11

MIKE 11

Tính năng cơ bản: 
MIKE 11 lập mô hình sông không hạn chế. Với MIKE 11 bạn sẽ có được một bộ công cụ nổi tiếng và được ứng dụng nhiều nhất trên thế giới cho lập mô hình sông 1 chiều. MIKE 11 được rất nhiều kỹ sư chuyên môn về sông lựa chọn vì nó có độ tin cậy cao, độ linh hoạt, tiện ích và chất lượng. MIKE 11 là bộ công cụ mô hình sông mạnh với nhiều đặc tính hơn bất kỳ bộ sản phẩm cùng loại nào khác. MIKE 11 là sản phẩm phần mềm đã làm cho thương hiệu 'MIKE' trở thành tên tuổi trong lĩnh vực phần mềm chuyên biệt ngành nước có chất lượng của DHI và là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong các sản phẩm của MIKE.

MIKE 11 là một phần mềm lập mô hình sông có chất lượng tốt nhất đáp ứng nhiều phạm vi ứng dụng hơn bất kỳ một bộ mô hình sông nào khác. Cho dù dự án của bạn quan tâm đến ngập lụt, giao thông, dự báo, chất lượng nước, bùn cát, hay kết hợp của nhiều vấn đề trên hoặc những vấn đề khác về kỹ thuật tài nguyên nước trên sông, MIKE 11 đều có thể xử lý được.

Ngoài những ứng dụng rộng rãi nêu trên, MIKE 11 cũng có thể điều tra dòng chảy tràn bờ và thủy văn lưu vực

Ứng dụng tiêu biểu của MIKE 11 Phân tích lũ và nghiên cứu thiết kế thoát giảm lũ

  • Dự báo lũ theo thời gian thực
  • Phân tích vỡ đập
  • Tối ưu hoá hồ chứa và vận hành cống/công trình
  • Đánh giá sinh thái và chất lượng nước trên sông và khu đất ướt
  • Nghiên cứu chuyển động của bùn cát và diễn biến hình thái
  • Xâm nhập mặn trên sông và cửa sông Nghiên cứu bảo tồn khu đất ướt

 

Cơ chế tính toán

MIKE 11 có cơ chế mô phỏng thuỷ văn và thuỷ lực sau:

HD - Thuỷ lực Cơ chế tính toán thuỷ lực một chiều của DHI cho sông và kênh hở. MIKE 11 là gói phần mềm mà không có phần mềm nào cùng loại có thể vượt hơn về mức độ linh hoạt, tính năng mạnh và nhiều đặc điểm tốt, bao gồm:

Giải pháp động lực hoàn toàn đối với Phương trình phi tuyến tính St. Venant phương trình tính dòng chảy cho kênh hở

Phương pháp diễn toán Muskingum và Muskingum-Cunge đối với diễn toán kênh đơn giản

Tự động điều chỉnh dòng chảy dưới hạn và dòng tới hạn

Có nhiều lựa chọn cho công trình thuỷ lực chuẩn như đập tràn, cống, cầu, bơm, các công trình có tổn thất năng lượng và công trình dạng cột 1818.

Lựa chọn bước thời gian mô phỏng cố định hoặc thời gian thay đổi.

Hệ thuỷ văn phân bổ

Dòng chảy tràn bề mặt - sử dụng phương pháp thuỷ văn bán phân bổ đơn giản, hoặc phương pháp sóng khuyếch tán 2 chiều. Điều này cho phép bạn lập mô hình lũ đơn giản 1chiều/2 chiều với MIKE 11.

Tầng thấm bão hoà - sử dụng phương pháp cân bằng nước hai lớp để tính tổn thất nước thấm.

Bốc hơi - từ tầng nước mặt, nước trong hồ, tầng rễ đến tầng nước ngầm.

Nước ngầm - sử dụng phương pháp tính toán hồ chứa tuyến tính đối với cân bằng nước lưu vực rộng và tính dòng chảy vào sông

Các mô đun

MIKE 11 có nhiều mô đun bổ sung cho phép bạn tạo một bộ toolbox riêng cho lập mô hình sông của mình

RR - Mô hình mưa dòng chảy Có nhiều loại mô hình tính mưa dòng chảy. Trong đó là mô hình gộp, mô hình khái niệm hay mô hình thuỷ văn liên tục cũng như phương pháp biểu đồ đơn vị chuẩn SCS.

SO - Vận hành công trình Mô phỏng sự vận hành của công trình như đập ngăn, cống tràn, bơm, xả hồ chứa từ các chiến lược vận hành công trình của người dùng.

DB - Vỡ đập Hỗ trợ tính toán xác định hình vỡ đập, quá trình đập vỡ theo thời gian và không gian cũng như trạng thái vỡ. Có thể chuyển phù hợp giữa DAMBRK / FLDWAV (vỡ đập/thoát lũ).

AUTOCAL- Hiệu chỉnh tự động Quá trình hiệu chỉnh tự động đối với nhiều tham số, bao gồm các tham số RR, số Manning, hệ số tổn đầu kênh, tham số chất lượng nước. Dòng chảy chia làm nhiều tầng Lập mô hình với những đặc tính mật độ phân bổ theo chiều dọc ví dụ như thay đổi nhiệt độ hoặc độ mặn trong hai hoặc nhiều lớp nước.

FF - Flood Forecasting

Lập mô hình dự báo lũ theo thời gian thực bao gồm cả đặc tính cập nhật trạng thái và đồng hoá dữ liệu ST / GST - Noncohesive Sediment (Bùn cát không kết dính) Vận chuyển, xói lở và bồi của bùn cát không kết dính và không đồng nhất bao gồm thay đổi hình thái về hình dạng đáy

AD - Advection-Dispersion: Vận chuyển và khuếch tán các chất ô nhiễm với phương trình khuếch tán tuyến tính

ACS - Cohesive Sediment (Bùn cát kết dính): Bùn cát kết dính mô tả đáy 3 tầng, bao gồm cả phương trình tính xói giả 2 chiều

ECO Lab - Ecological Modelling (Mô hình sinh thái): Một phòng thí nghiệm số về lập mô hình chất lượng nước và sinh thái

GIS Extension: Mô đun mở rộng mạnh ArcGIS mang đến các đặc tính vẽ lưu vực, sông, mặt cắt, dữ liệu DEM, ước tính lượng thải, xem bản đồ lũ/hình động trên bản đồ 2 chiều và trình diễn cũng như phân tích dữ liệu và kết quả.

Các gói phần mềm

Để có thể dễ dàng thực hiện bộ công cụ MIKE

11, có hai gói phần mềm được cung cấp:

MIKE 11 Studio (giống với MIKE SHE) - lý tưởng cho các ứng dụng lập mô hình sông vừa và nhỏ khi các giải pháp HD giới hạn trong phạm vi 250 điểm có dữ liệu mặt cắt và công trình. Ngoài ra, MIKE 11 Studio bao gồm cả các mô đun về Vận hành công trình (SO) và Vỡ đập (DB). Hơn thế nữa, nó có cả một phần về thuỷ văn phân bổ, đã được mô tả trong phần trước.

MIKE 11 Enterprise - lý tưởng sử dụng cho các ứng dụng chuyên môn lập mô hình sông chi tiết. Nó không có giới hạn về phạm vi và chi tiết cho HD, có bao gồm các mô đun Vận hành công trình (SO) và Vỡ đập (DB), Mưa - dòng chảy (RR), tải - khuếch tán (AD) và Hiệu chỉnh tự động (AUTOCAL). Hơn thế nữa, nó có cả một phần về thuỷ văn phân bổ. Những gói phần mềm MIKE 11 này có thể được mở rộng bằng cách bổ sung các mô đun khác