MIKE 3

MIKE 3

Tính năng cơ bản: 
Lập mô hình 3 chiều cho biển và bờ biển MIKE 3 được xây dựng trên cùng công nghệ như MIKE 21 và là lựa chọn tốt nhất khi dự án yêu cầu phải lập mô hình 3 chiều. Nếu bạn đã quen với MIKE 21 bạn sẽ thấy dễ dàng với MIKE 3. Với sự kết hợp của hai mô hình trên cùng một toolbox, thì không có một công việc mô hình biển, hàng hải nào mà bạn không thực hiện được. Nếu bạn chưa là một chuyên gia về lập mô hình 3 chiều, bạn không phải đi đâu xa. DHI có hỗ trợ kỹ thuật thông qua hơn 30 văn phòng trên toàn thế giới.

MIKE 3 mang đến cho bạn công cụ mô phỏng nếu bạn cần lập mô hình dòng chảy bề mặt 3 chiều và những vấn đề liên quan đến bùn cát cũng như chất lượng nước.

MIKE 3 được ghi nhận là một công cụ trên thế giới đạt chuẩn vàng cho các nghiên cứu về hình thái và sinh thái .

Ứng dụng

Danh mục sau đây chỉ là những ứng dụng tiêu biểu của MIKE 3:

  • Đánh giá điều kiện thủy văn cho các công việc thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình và nhà máy ở các khu vực chia nhiều tầng nước
  • Các nghiên cứu về hoàn lưu đại dương và bờ biển, các nghiên cứu về động lực bùn cát mịn
  • Tối ưu hoá dòng xả chảy ra biển
  • Đánh giá tác động môi trường của các công trình hạ tầng biển, hàng hải
  • Lập mô hình sinh thái bao gồm tối ưu hoá hệ thuỷ sinh
  • Thuỷ động lực hồ và sinh thái
  • Các dự án bảo tồn bờ biển và biển
  • Phân tích và tối ưu hoá hệ thống hệ thống làm lạnh nước và tan mặn

 

Cơ chế tính toán

Hệ thống MIKE 3 bao gồm các cơ chế mô phỏng sau:

Lưới đơn (Single Grid) - mô hình dạng lưới đơn tuyến tính dễ lập, dễ trao đổi đầu vào/đầu ra

Lưới đa (Multiple Grids) - mô hình lưới tuyến tính gộp với khả năng mô phỏng độ phân giải tốt hơn

Lưới phi cấu trúc (Flexible Mesh) - độ linh hoạt tối đa cho nhiều mức phân giải khác nhau cho mô hình Mô phỏng với lưới FM cho phép xử lý song song .

Đối với lưới Single Grid và Multiple Grids, phương trình tuyến tính liên tục theo thời gian và bảo toàn động lực ba chiều được giải bằng phương pháp sai phân hữu hạn với các biến được xác định trên lưới đảo ngược chữ nhật tại ô lưới x-, y- và z.

Hai lõi tính động lực được sử dụng. Một lõi tính thủy tĩnh và lõi phi thuỷ tĩnh.

Phiên bản lưới Flexible Mesh sử dụng phương pháp dung tích hữu hạn tập trung ô lưới giải phép toàn rời rạc của phương trình dòng chảy và phương trình vận chuyển. Trên hướng nằm ngang (toạ độ Cartesian hoặc toạ độ không gian) sử dụng lưới phi cấu trúc, bao gồm các phần tử tam giác và tứ giác. Trên hướng thẳng đứng, sử dụng cấu trúc phân tầng với lưới tích hợp dòng chảy bề mặt.

MỚI: Từ phiên bản 2009, lưới FM có dạng lưới chiều thẳng bao gồm cả hai mức sigma- và z-level giúp bạn mô tả môi trường được chia tầng phức tạp một cách tốt hơn.

Các mô đun

MIKE 3 được lập theo mô đun. Bạn chỉ cần mua những mô đun bạn thực sự cần Xem tổng quan về các mô đun ứng dụng dưới đây

PP - Preprocessing and Postprocessing: Mô đun PP cho bạn một môi trường làm việc tích hợp thuận lợi và phù hợp giúp cho nhiệm vụ nhập dữ liệu đầu vào, phân tích và trình bày kết quả mô phỏng một cách dễ dàng.

Nếu bạn đã có MIKE 21, bạn không cần mua PP nếu MIKE 3 cùng được cài trên một máy tính.

HD - Hydrodynamics (Thuỷ động lực): Mô đun HD mô phỏng biến đổi mực nước và dòng chảy theo các phương trình lực khác nhau. Nó bao gồm một loạt các hiện tượng thuỷ lực trong mô phỏng và có thể sử dụng cho mô phỏng dòng chảy tự do 3 chiều. Phiên bản với lưới Flexible Mesh sử dụng lưới tích hợp độ sâu và bề mặt rất phù hợp với các khu vực có triều cao.

AD - Advection-Dispersion: Mô phỏng vận chuyển, tải khuyếch tán của các chất hoà tan và chất lơ lửng. Chủ yếu sử dụng tính toán làm lạnh nước và theo dõi ô nhiểm.

ECO Lab - Ecological Modelling (Mô hình sinh thái).

MT - Mud Transport: Một mô hình tính toán nhiều tầng và nhiều phần tử mô tả xói, bồi và vận chuyển bùn (bùn cát kết dính).

MỚI: Mô đun nạo vét được thêm vào phiên bản mới của mô đun MT cho phép mô phỏng động lực toàn bộ các giại đoạn của quá trình nạo vét.

PT - Particle Tracking: Mô tả chuyển động của những chất lơ lửng và hoà tan. Được sử dụng để phân tích rủi ro, tai nạn tràn hoặc giám sát nạo vét, v.v..

SA - Spill Analysis: Mô phỏng sự lan toả và tràn của các chất lơ lửng và được sử dụng cho mô phỏng dự báo tràn dầu, các kịch bản tràn dầu v.v

ST - Sand Transport: Mô hình vận chuyển cát cao cấp trong MIKE 21 đã được sử dụng trong MIKE 3 và tích hợp động lực vào mô hình dòng chảy 3 chiều. MIKE 3 ST có hai lựa chọn để lấy thông tin 2 chiều từ dòng chảy 3 chiều: giá trị trung bình hoặc ứng suất đáy. Điều này giúp cho mở rộng nghiên cứu đối với lĩnh vực khác ví dụ hình thái sông hoặc ở các khu vực có đối lưu dòng chảy như vịnh hoặc phá.