MIKE Animation

MIKE Animation

Tính năng cơ bản: 
MIKE Animatorbiểu diễn kết quả của bạn Lợi ích MIKE Animator Xây dựng cầu nối giữa chuyên gia và người không chuyên môn Liên kết các nghiên cứu mô hình và ý tưởng trong nhóm làm việc hiệu quả Cung cấp cho bạn phần trình bày chuyên nghiệp cho khách hàng Hỗ trợ việc thảo luận dễ dàng với các bên liên quan Minh chứng khả năng của mô hình hơn các tài liệu in giấy

Ứng dụng MIKE Animator là một công cụ làm phim điện tử giúp bạn có thể chuyển kết quả của MIKE 21, MIKE 3 và MIKE FLOOD sang video trình bày ấn tượng 3 chiều

MIKE Animator bao gồm các công cụ sau:

Tạo cảnh 3D rất thực Xem kết quả và kết quả mô phỏng trên 3D

Làm các hình động chuyên nghiệp

Lưu kết quả trình bày vào file AVI, png, flc hoặc định dạng khung để dễ phổ biến đến khách hàng