Mô hình phân tán Screening Air

Mô hình phân tán Screening Air

Tính năng cơ bản: 
Mô hình phân tán Screening Air Breeze SCREEN3 cho phép mô hình 2D hoặc 3D cho 1 hoặc nhiều nguồn chất thải gây ô nhiễm trên cùng 1 mô hình

Mô hình phân tán Screening Air Breeze SCREEN3 cho phép mô hình 2D hoặc 3D cho 1 hoặc nhiều nguồn chất thải gây ô nhiễm trên cùng 1 mô hình.

SCREEN3 được phê duyệt bởi EPA cho phép phân tích các kịch bản phát tán khí thải trong nhiều loại địa hình từ đơn giản đến phức tạp từ đó đưa ra kế hoạch ứng phó và đánh giá các tác động đối với môi trường.

AERSCREEN là một phần mềm mô phỏng dựa trên US EPA AERMOD. AERSCREEN cho phép đưa ra những dự đoán về "worst-case", những trường hợp xấu nhất, theo 1 nguồn duy nhất trong 1 giờ mà không cần dữ liệu về khí tượng.

Người dùng có thể tùy chỉnh về thời gian chạy mô hình: 1 giờ, 3 giờ, 8 giờ, 24 giờ, đến hàng năm, ... AERSCREEN được cho là đưa ra các dự báo tập trung hơn với nhiều kịch bản hơn so với AERMOD do được phát triển đầy đủ về dữ liệu địa hình cũng như khí tượng.

Tuy nhiên, mức độ đảm bảo về tính chính xác giữa các mô hình còn phụ thuộc vào từng ứng dụng cụ thể. AERSCREEN có thể được chạy trực tiếp từ mô hình AERMOD (nếu khách hàng đang sử dụng AERMOD) như một module addin nhằm đưa ra mô hình tinh chế với chất lượng cao hơn.