Nhà làm việc văn phòng Trung Ương Đảng

Nhà làm việc văn phòng Trung Ương Đảng

Nhà làm việc văn phòng Trung Ương Đảng
- Số 1A Hùng Vương, Ba Đình Hà Nội