Nhà nghỉ Văn phòng Tỉnh Ủy Hà Tây

Nhà nghỉ Văn phòng Tỉnh Ủy Hà Tây

-Thiết kế năm 2001 hoàn thành 2002
-Diện tích xây dựng 900m2/2 tầng
-Tổng diện tích mặt bằng 1500m2
-Địa điểm xây dựng: Trụ sở UBND Tỉnh Hà Tây
-Mục đích công trình: phục vụ ăn nghỉ cho cán bộ của tỉnh khách đến liên hệ công tác tại UBND Tỉnh