Nhà Văn hóa cộng đồng

Nhà Văn hóa cộng đồng

-Thiết kế năm 2000 hoàn thành 2002
-Diện tích xây dựng 6000m2/3 tầng
-Tổng diện tích mặt bằng 35000m2
-Địa điểm xây dựng: thuộc huyện Đồng Lê - tỉnh Quảng Bình
-Mục đích công trình: phục vụ nơi làm việc và nghiên cứu cho chuyên gia nước ngoài.