Perform 3D

Perform 3D

Tính năng cơ bản: 
Phần mềm PERFORM 3D là công cụ mạnh mẽ phục vụ phân tích kháng chấn, động đất. <br />

Phần mềm PERFORM 3D là công cụ mạnh mẽ phục vụ phân tích kháng chấn, động đất. Hỗ trợ các cấu trúc phức tạp, bao gồm cả kết cấu tường chịu các lực cắt rắc rối, có thể được phân tích phi tuyến sử dụng sự đa dạng của những trạng thái giới hạn trên nền chịu tác động của nhiều loại biến dạng.

Mô hình dữ liệu có thể được nhập khẩu trực tiếp từ ETABS và SAP2000. Một yếu tố nhiều loại hình được hỗ trợ, bao gồm cả dầm,cột, thanh giằng, tường chắn, tám sàn, bộ giảm chấn dampers, và isolators.

Sự phân tích Phi tuyến (tĩnh học và/ hoặc động học) có thể được chạy trên cùng mô hình. Những loại tải trọng có thể được áp dụng trong bất kỳ chuỗi nào, như một tải trọng động đất theo sau bởi một chấn động (pushover).

PERFORM 3D cung cấp hiệu suất mạnh mẽ dựa trên khả năng thiết kế, và có thể tính toán nhu cầu, khả năng (sử dụng) theo tỷ lệ cho tất cả các thành phần giới hạn và tất cả trạng thái giới hạn. Đánh giá hiệu quả dựa trên ATC-40, FEMA-356 hoặc ATC-440 hoàn toàn tự động.

Tính năng mô hình hóa

 • Nhập mô hình nền từ ETABS và SAP2000
 • Giao diện đồ họa dễ dàng sử dụng
 • Khối hình dầm, cột và thành phần tường Brace
 • Hollow and Flanged Parametric Shapes
 • Shear liên kết và Panel Zones
 • Sự dịch chuyển phức tạp của Tường và Sàn móng
 • Bộ giảm chấn (Dampers) và các chấn động (Isolators)
 • Plastic Hinges with PMM Interaction
 • Hiệu ứng P-Delta

Tính năng phân tích phi tuyến

 • 3D Nonlinear Static Pushover
 • 3D Nonlinear Time-History Earthquake
 • Sequential Loading, e.g., Cyclic Pushover
 • Automated Analysis Strategies
 • Trilinear Force-Deformation Relationship
 • Optional Brittle Strength Loss and Stiffness Degradation
 • Combine Results for Multiple Earthquakes
 • Vary Member Strengths without Changing the Model
 • Efficient Solver for Large Structures

Tính năng hiển thị

 • DISPLAY Demand/Capacity (Usage) Plots
 • Pushover Diagrams
 • Time-History Records of Displacements, Drifts and Forces
 • Moment and Shear Diagrams
 • Force Displays for Member Groups
 • Animated Deflected Shapes
 • Animated Mode Shapes
 • Hysteresis Loop Plots
 • Mean Demand/Capacity Plots
 • Energy Balance Displays

Video khác

 • Hướng dẫn sử dụng PERFORM-3D - 01 Starting a Model
 • Hướng dẫn sử dụng PERFORM-3D - 02 Compound Components for FEMA Steel Frames