Phần mềm AERMOD VIEW

Phần mềm AERMOD VIEW

Tính năng cơ bản: 
Là một giao diện cho các mô hình ISCST3, AERMOD và ISC-PRIME US. AERMOD View được sử dụng cho một vùng rộng lớn (trên 50km), để đánh giá nồng độ ô nhiễm và lắng đọng từ nhiều nguồn. Mô hình AERMOD là thế hệ tiếp theo của mô hình mô phỏng sự phát tán khí. AERMOD có chứa các tùy chọn giống như ISCST3 và thêm vài tùy chọn mới.

AERMOD (AMS/EPA Regulatory Model) là thế hệ tiếp theo của mô hình mô phỏng sự phát tán khí dựa trên lý thuyết lớp bề mặt giới hạn. AERMOD có chứa các tùy chọn giống như ISCST3 và thêm vài tùy chọn mới.

AERMOD View là một giao diện cho các mô hình ISCST3, AERMOD và ISC-PRIME US. AERMOD View được sử dụng cho một vùng rộng lớn (trên 50km) để đánh giá nồng độ ô nhiễm và lắng đọng từ nhiều nguồn.

*Các tính năng đặc trưng của AERMOD View:

-Giao diện người dùng với đồ họa tích hợp: Với 1 giao diện kết hợp được nhiều công cụ đồ họa như sources, buildings, and receptors ... hiển thị kết quả liên tục trong quá trình mô hình tự động chạy, tự động tạo đường viền bao quanh.

-Đồ họa 3D mạnh mẽ: Tạo hiệu ứng 3D cho toàn bộ khu vực xây dựng mô hình, các nguồn phát, cấu trúc, tòa nhà, nồng độ và đường viền thể hiện kết quả lắng đọng được hiển thị xung quanh.

-Xuất file cho Google Earth TM : Tính năng thú vị này cho phép cái nhìn tổng quan rộng hơn về ảnh hưởng khi xem file trên Google Earth.

-Tạo đối tượng, phương án, kế hoạch mới: cho phép nhanh chóng thiết lập đối tượng mới trong AERMOD View bằng cách chỉ định các điểm tham chiếu Latitude/Longitude, UTM.

-AERMOD MPI: phiên bản song song mà Lakes Environmental xây dựng cho AERMOD giúp giảm thời gian chạy mà vẫn cho kết quả chất lượng cao.

-Có mẫu in chuyên nghiệp: có thể đưa logo công ty, thông tin dự án đang làm, thông tin dự án khác ...

-Tích hợp các hóa chất thiết thực, phù hợp: giúp tăng năng suất bằng cách chỉ định nhiều chất ô nhiễm cho cùng nguồn thay vì thiết lập các phương án khác nhau cho từng chất ô nhiễm.

-Xử lý bản đồ địa hình: Khả năng xử lý được nâng cao do được cung cấp nhiều định dạng dữ liệu địa hình như NED, SRTM và USGS DEM. Và tự động tải về các file dữ liệu địa hình của WebGIS.

-Tiền xử lý khí tượng học: thông qua các mô hình AERMOD và ISC.

-Tính toán thông số US EPA NO2 NAAQS: không tính trực tiếp bằng AERMOD tuy nhiên AERMOD View có công cụ để dễ dàng tính giá trị này một cách nhanh chóng. AERMOD kết hợp đầy đủ các thuật toán Building downwash PRIME, nâng cao thông số lắng đọng, ảnh hưởng địa hình, và các phép tính cho sự biến động khí tượng.