Phần mềm ARCADY

Phần mềm ARCADY

Tính năng cơ bản: 
ARCADY được sử dụng để đánh giá sức chứa và sự trì hoãn ở vòng xuyến. Nó có khả năng để dự báo thực tế tỷ lệ tai nạn giao thông, sức chứa và việc trì hoãn (cả hàng đợi và mặt hình học) cho hầu hết các kích cỡ khác nhau của vòng xuyến, sắp đặt từ nhiều nhánh với các cấp độ vòng xuyến được phân tách cho tới những vòng xuyến bên trong khu vực ngoại ô.

ARCADY 9 là phiên bản được đổi mới và được nâng cấp của chương trình phần mềm nổi tiếng quốc tế để đánh giá khả năng của chỗ đường vòng, vòng xuyến, sự trì hoãn và tính an toàn theo các tiêu chuẩn, thu nhỏ và chỗ đường vòng riêng biệt. Nhanh và dễ sử dụng, ARCADY 9 là công cụ vô giá trợ giúp cho những kỹ sư giao thông bận rộn để thiết kế chỗ đường vòng mới và đánh giá tác động của sự thay đổi của những thiết kế hiện tại.

Những tính năng chính

 • Giao diện người dùng mới, cung cấp một danh sách các thao tác, công cụ quản lý cửa sổ, lưới dữ liệu, undo/redo và nhiều thứ khác.
 • Phân tích nhiều kịch bản đồng thời
 • Hiển thị giản đồ tương tác chỗ đường vòng nhập cảnh, lưu hành và lưu chuyển xuất cảnh Mô hình liên kết chỗ đường vòng
 • Tự động cập nhật giao diện GUI cung cấp phản hồi ngay lập tức.
 • Nhiều tính năng khác....


Phân tích và thiết kế chỗ vòng

 • Phân tích và Thiết lập Yêu cầu Thiết lập đa hình học và luồng cho mỗi thời điểm khác nhau và các năm trong cùng tệp
 • Ngay lập tức so sánh sự thi hành qua tất cả các kịch bản
 • Lập tức nhìn thấy kết quả cho tất cả các kịch bản bất cứ khi nào giá trị dữ liệu thay đổi.
 • Giản đồ Tương tác Chỗ vòng
 • Xem, soạn thảo, và thao tác các biểu đồ đường vòng.
 • Đếm chỗ xoay và các luồng hiển thị đồ họa ở mỗi nhánh
 • Kiểm soát đầy đủ chỗ xuất hiện. Miêu tả hàng đợi, chỗ sáng và chỗ qua lại.
 • Chế độ che phủ cho thấy tỷ lệ tương đối của nhập cảnh, xuất cảnh và lưu hành phương tiện giao thông hoặc PCU, mã mầu của nguồn hoặc đích.
 • Chọn đơn vị cho tất cả dữ liệu nhập và xuất Khoảng cách (metres, feet); tốc độ (mph, kph) Giao thông (PCU, xe); luồng (mõi phút, mỗi giờ, mỗi lần phân đoạn) Trì hoãn (veh-min, PCU-hr, v.v...)
 • Đo lường được chuyển đổi để chuyển đổi phép đo thực hiện trong các đơn vị khác cho các đơn vị làm việc hiện tại.
 • Nhiều màn hình nhập nhiều luồng giao thông mới, với nhiều tùy chọn mới

Phân tích sự thực thi

 • Có đồ thị và biểu đồ mạnh mẽ
 • Tối ưu hóa chế độ phát hiện tốt nhất thiết lập các thông số để đáp ứng bất cứ yêu cầu thực hiện mục tiêu.
 • Định lượng khác biệt trong hiệu suất kết quả từ sự không chắc chắn trong đo lường.
 • Chỉ ra nhu cầu giao thông thêm vào mà chỗ vòng xuyến có thể vi phạm.

Tính năng mô hình mới

 • Nhập dữ liệu linh hoạt và xem kết quả đánh giá mô hình
 • Thực tế tập hợp bất kỳ các dữ liệu có thể xem và hiệu chỉnh lại sử dụng dữ liệu lưới mềm dẻo Không cần xem một chương trình riêng biệt
 • Liên kết các vòng xuyến - mô hình toàn bộ hệ thống của các vòng xuyến
 • Hạn chế nhập cảnh và xuất cảnh
 • Tối thiểu/ tối đa công suất chức năng
 • Cải thiện chế độ bảo hòa Lưu lượng giao thông giờ cao điểm
 • Nhiều tùy chọn khác cho các luồng giao thong và khả năng nhân rộng.
 • Nhiều tùy chọn khác cho điều chỉnh công suất.
 • Dễ dàng thấy được hiệu ứng về bất kỳ khía cạnh của hoạt động do dòng chảy hay công suất thay đổi.
 • Nhiều tùy chọn hang đợi biến thể
 • Thiết lập một kiểu hồ sơ giao thông khác nhau cho mỗi nhánh
 • Nhiều đầu ra, gồm cả hang đợi ngẫu nhiên và xuất cảnh luồng giao thông.
 • Làm việc với đầu vào và đầu ra cùng một lúc
 • Tùy biến khung lưới và vị trí
 • Dễ dàng sử dụng màn hình ma trận dữ liệu

 

Các file Báo cáo và So sánh

 • Tùy biến báo cáo chứa đựng tất cả các thông tin đầu vào và đầu ra, bao gồm tùy biến dữ liệu lưới
 • Xây dựng sẵn trình xem HTML
 • Sinh ra báo cáo bao quát tất cả thiết lập yêu cầu phân tích Lưu trữ tài liệu dạng PDF và chuyển đổi sang Word So sánh các công cụ tạo ra một báo cáo trình bày khác nhau giữa hai hay nhiều tập tin
 • Tính năng khác Lái xe bên trái hoặc lái xe bên phải
 • Làm việc đa cửa sổ thao tác
 • Thay đổi tùy chọn nhiều lần không làm mất dữ liệu Sao chép tất cả dữ liệu từ clipboard để soạn thảo vào trong bảng tính
 • Cùng nhiều tính năng khác