Phần mềm ARTM VIEW

Phần mềm ARTM VIEW

Tính năng cơ bản: 
Là một giao diện sử dụng cho mô hình ARTM, được xem là tiêu chuẩn mới cho mô hình hóa và tính toán về sự phát tán và lắng đọng của các vật liệu bức xạ trong không khí theo quy định của Luật hạt nhân ở Đức.

*ARTM (Atmospheric Radionuclide Transport Model) là mô hình mô phỏng sự phát tán và lắng đọng của phóng xạ trong khí quyển. Mô hình là sự phát triển dựa trên mô hình "TA Luft" và "AUSTAL2000".

*ARTM VIEW là một giao diện sử dụng cho ARTM, được xem là tiêu chuẩn mới cho tính toán về sự phát tán và lắng đọng của các vật liệu bức xạ trong không khí theo quy định của Luật hạt nhân ở Đức.

*Thông số cơ bản:

-Phạm vi: áp dụng cho phạm vi thực tế gấp 100 lần so với phạm vi trong mô hình.

-Các loại nguồn: điểm, diện tích, khối lượng, đường ngăn, tháp làm mát.

-Khí thải và các chất ô nhiễm: nhiều chất phóng xạ có thể cùng chạy trogn 1 mô hình. Khí thải có thể được quy định như là 1 hằng số không đổi hoặc hàm phụ thuộc theo thời gian trong Bq/s.

-Khí tượng học: Mô hình chấp nhận các dữ liệu được truy nhập hàng giờ như định dạng AKTerm (có chứa dữ liệu về hướng gió, tốc độ gió, tốc độ mưa, cấp ổn định theo Klug/Manier), các tệp tin AKS (thống kê hướng gió, tốc độ, cấp phân tán, tỷ lệ, lượng mưa). ARTM tập tin CSV (hướng gió, tốc độ gió, Monin-Obukhov, chiều dài, tỉ lệ, lượng mưa).

-Địa hình: dạng địa hình phẳng hoặc nâng lên, mô hình chấp nhận dữ liệu địa hình trong định dạng GridASCII. ARTM VIEW chấp nhận cả các định dạng XYZ, USGS DEM, and SRTM.

-Vùng thu nhận dữ liệu: dùng lưới dạng đơn hoặc dạng lồng, giám sát theo điểm.

-Loại đầu ra: loại đầu ra phụ thuộc vào chất gây ô nhiễm. Ví dụ: CNC (tính theo mức độ tập trung, đơn vị Bq/m3 ), DRY (tính theo sự lắng đọng khô, Bq/m hoặc Bq/(m*s)), WET (tính theo lắng đọng nước, Bq/(m*s)), G01 (tính theo bức xạ gamma 0.1 MeV, đơn vị Bq/m2 ) ...

*Một số tính năng đặc trưng:

-Giao diện đồ họa tích hợp.

-Hình ảnh 3D mạnh mẽ.

-Tự động tải dữ liệu địa hình SRTM từ webGIS và chuyển đổi định dạng theo yêu cầu.

-Hỗ trợ kết hợp với 1 số định dạng cơ bản: Bitmap, DLG, DXF, JPEG,TIF/GeoTIFF.

-Mẫu báo cáo chuẩn mực đầy đủ.

-Tạo công cụ trực quan với dữ liệu của Met cho dữ liệu khí tượng dạng ô (windrose) hoặc biểu đồ.

-Mô hình ARTM chỉ cho các file tiếng Đức. ARTM VIEW có thêm cả ngôn ngữ tiếng Anh.

-Xuất file cho Google Earth.