Phần mềm AUSTAL VIEW

Phần mềm AUSTAL VIEW

Tính năng cơ bản: 
Là giao diện đồ họa cho mô hình AUSTAL, có 3 phiên bản (T, G và TG) và 1 module add-on. AUSTAL2000 là mô hình theo dõi sự phân tán trong không khí của hạt Lagrangian (đặt theo tên nhà toán học Lagrange). Mô hình tính đến ảnh hưởng của địa hình đối với gió và gió đối với việc phát tán chất ô nhiễm, theo quy định về ô nhiễm không khí của Đức là TAluft.

AUSTAL2000 là mô hình theo dõi sự phân tán trong không khí của hạt Lagrangian (đặt theo tên nhà toán học Lagrange).

Mô hình tính đến ảnh hưởng của địa hình đối với gió và gió đối với việc phát tán chất ô nhiễm. Được phát triển theo quy định về ô nhiễm không khí của Đức là TAluft.

AUSTAL View là giao diện đồ họa cho mô hình AUSTAL, có 3 phiên bản (T, G và TG) và 1 module add-on.

- AUSTAL View T: hỗ trợ các hóa chất TALuft nhưng không hỗ trợ mô hình mùi.

- AUSTAL View G: hỗ trợ các mô hình mùi nhưng không hỗ trợ các hóa chất TALuft.

- AUSTAL View TG: kết hợp được cả 2 phiên bản T và G.

- Module nhiều lõi (multi-core): cho phép xử dụng nhiều lõi (đa xử lý) để thực thi mô hình tương thích và cho phép sử dụng đến 8 multi - processor trong 1 máy.

*Thông số cơ bản:

-Phạm vi: phạm vi thực tế gấp 100 lần so với trong mô hình.

-Loại nguồn: điểm, diện tich, khối lượng, dòng, đường chắn, tháp làm mát.

-Chất ô nhiễm và khí thải: cho phép sử dụng nhiều chất ô nhiễm trong 1 mô hình. Khí thải có thể là hằng số hoặc phụ thuộc vào thời gian.

-Khí tượng: định dạng AKT, AKTerm, AKS, CSV với các dữ liệu được truy nhập hàng giờ về hướng gió, tốc độ gió, lớp phân tán, cấp ổn định (Klug/Manier).

-Địa hình: dạng mặt phẳng hoặc mặt nâng, mô hình chấp nhận dữ liệu địa hình định dạng GridASCII. AUSTAL View còn chấp nhận các định dạng địa hình như XYZ, USGS DEM, SRTM

-Vùng sử dụng dữ liệu: dạng dưới đơn hoặc dạng lồng, giám sát theo điểm.

-Loại đầu ra: phụ thuộc vào chất gây ô nhiễm.

*Một số tính năng:

-Giao diện đồ họa tích hợp.

-Hình ảnh 3D mạnh mẽ .

-Xuất file cho Google Earth.

-Tự động tải về dữ liệu địa hình (SRTM).

- Hỗ trợ cho các định dạng bản đồ: Bitmap, DLG, DXF, JPEG, LULC, MrSID, Shapefile, and TIFF/GeoTIFF.

-Báo cáo chuyên nghiệp.

-Công cụ trực quan dữ liệu Met - Windrose.

-Công cụ trực quan dữ liệu - Graph Met.