Phần mềm CadnaA

Phần mềm CadnaA

Tính năng cơ bản: 
CadnaA được phát triển bởi DataKustik, là phần mềm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tính toán, thể hiện, đánh giá và dự đoán tác động của tiếng ồn trong môi trường. Với khả năng ưu việt của mình, CadnaA có thể đáp ứng nhu câù tính toán trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: khu công nghiệp, đường sắt, đường bộ hay toàn bộ một khu vực dân cư, thành phố

Những đặc điểm chính của CadnaA

• Qui mô dự án:

Được phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu cùng với những kỹ thuật tiên tiến nhất CadnaA có thể đáp ứng được nhu cầu tính toán của tất cả các dự án với qui mô khác nhau. Giới hạn tính toán về mặt lý thuyết của phần mềm: - 16 triệu đối tượng - 2 tỷ điểm với từng đối tượng - 2 tỷ lưới với mỗi lưới gồm 2 tỷ điểm. Tuy nhiên đây chỉ là những giới hạn về mặt lý thuyết trong thực tế qui mô dự án thường bị giới hạn bởi khả năng xử lý của phần cứng máy tính và chưa có dự án nào vượt qua khả năng xử lý của CadnaA về mặt qui mô.

Khả năng tính toán:

Có 3 mức độ tính toán chính: - Tại một điểm cụ thể - Tính theo một lưới. - Tính các mặt của công trình xây dựng (toà nhà) . Với khả năng tính toán linh động này CadnaA cho phép dễ dàng thao tác trên các dự án, công trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

• Tiêu chuẩn tính toán: Hổ trợ hơn 30 tiêu chuẩn tính toán khác nhau:

- Công Nghiệp:

- Đường bộ:

- Đường sắt:

- Hàng Không:

Tốc độ tính toán:

Được áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực tin học như đa tiến trình, phân đoạn tính toán, tính toán phân tán trên mạng... giúp CadnaA trở thành phần mềm tính toán tác động tiếng ồn có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay.

• Dữ liệu vào:

- Nội dung: để có thể tín toán tiếng ồn cho một mô hình CadnaA cần có những thông tin đầu vào như sau: đặc điểm địa hình của khu vực cần tính toán, thông tin các nguồn gây ồn, các vị trí cần tính toán tác động (nếu có).

- Hình thức: CadnaA hổ trợ một tập hợp các công cụ mạnh mẽ cho phép dữ liệu có thể nhập vào một cách trực tiếp thông qua các công cụ nhằm mô hình hoá một công trình, hay một khu vực dạng bản đồ. Ngoài ra CadnaA cũng cho phép import từ các phần mềm bản đồ khác như: Atlas GIS, AutoCad-DXF, MapInf, ArcView...

• Kết quả thể hiện: CadnaA có thể thể hiện kết quả tính toán tác động tiếng ồn dười nhiều dạng khác nhau đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau - Thể hiện kết quả chi tiết dưới dạng bảng số liệu

- Thể hiện kết quả bằng số liệu gắn trên các đối tượng cần tính toán trên bản đồ

- Bản đồ tiếng ồn dạng dưới theo màu sắc

- Bản đồ tiếng ồn 3D trên các đối tượng tính toán

- Thống kê tác động tiếng ồn trong trong khoảng thời gian