Phần mềm CALPUFF VIEW

Phần mềm CALPUFF VIEW

Tính năng cơ bản: 
Là dạng mô hình nguồn phát không ổn định Gaussian mô phỏng sự di chuyển tầm xa của hóa chất trong khí quyển, cho những trường hợp khó khăn (tầm nhìn hạn chế, hướng gió, địa hình phức tạp). Cung cấp một giải pháp đồ họa hoàn chỉnh cho hệ thống mô hình hóa CALPUFF, CALMET, và CALPOST. CALPUFF View hỗ trợ EPA version 5.8 và phiên bản cao cấp 6.0 của hệ thống CALPUFF.

CALPUFF là dạng mô hình nguồn phát không ổn định Gaussian, thích hợp việc mô phỏng sự di chuyển tầm xa của hóa chất trong khí quyển, cho những trường hợp khó khăn (tầm nhìn hạn chế, hướng gió, địa hình phức tạp).

CALPUFF View cung cấp một giải pháp đồ họa hoàn chỉnh cho hệ thống mô hình hóa CALPUFF, CALMET, và CALPOST. C

ALPUFF View hỗ trợ EPA version 5.8 và phiên bản cao cấp 6.0 của hệ thống CALPUFF. Bao gồm các công cụ mạnh mẽ, độc lập nhằm bảo đảm chất lượng, kết quả báo cáo tuyệt đẹp đã sẵn sang, với một loạt các tùy chọn trực quan.

CALPUFF là một mô hình phức tạp và được sử dụng trong các kịch bản mô hình hóa, bao gồm:

 • Sự lắng đọng các chất ô nhiễm độc hại
 • Đánh giá hiển thị
 • Địa hình phức tạp
 • Sự hình thành chất gây ô nhiễm thứ cấp
 • Phạm vi di chuyển quá dài và quá lâu
 • Building downwash
 • Sự ảnh hưởng ở các vùng bờ biển
 • Lắng đọng khô
 • Tình trạng hướng gió phức tạp
 • Hóa chất biến đổi
 • Theo dõi hàng giờ

 

*Thông số cơ bản:

-Phạm vi: theo dõi trong 200 - 300 km từ nguồn phát.

-Loại nguồn: điểm, diện tich, khối lượng, dòng, đường, sự bốc hơi.

-Loại khí thải: biến đổi hoặc cố định theo thời gian, tính ổn định hay chóng tàn.

-Khí tượng:dữ liệu dự báo hàng giờ (MM5, WRF).

-Địa hình: cao, xử lý bởi TERREL.

-Loại hóa chất: MESOPUFF II, RIVAD/ARM3, SOA.

-Loại đầu ra: phụ thuộc vào chất gây ô nhiễm.

*Một số tính năng:

-Giao diện đồ họa tích hợp.

-Hình ảnh 3D mạnh mẽ .

-Xuất file và sử dụng theo dõi cho Google Earth.

-Tự động tải về dữ liệu địa hình (SRTM, DEM, GTOPO) và đất (LULC, NLCD92, GLCC).

-Hiển thị trường gió CALMET: cả 2D và 3D.

-File về sự lắng đọng, bề mặt, dạng độ cao của hóa chất được tải tựu động từ WebMET, được hỗ trợ cho EPA.