Phần mềm CALRoads VIEW

Phần mềm CALRoads VIEW

Tính năng cơ bản: 
Là một mô hình phân tán hóa chất ô nhiễm trong không khí đối với giao thông đô thị, dự đoán nồng độ ô nhiễm không khí của khí (CO,NO2), dạng hạt (PM), và các loại khí trơ khác từ phương tiện nhàn rỗi hoặc di chuyển. . CALRoads View là giao diện tích hợp của các mô hình: CALINE4 , CAL3QHC, and CAL3QHCR.

CALRoads view là một mô hình phân tán hóa chất ô nhiễm trong không khí đối với giao thông đô thị. CALRoads View là giao diện tích hợp của các mô hình: CALINE4 , CAL3QHC, and CAL3QHCR.

Các mô hình US EPA được sử dụng để dự đoán nồng độ ô nhiễm không khí của khí (CO,NO2), dạng hạt (PM), và các loại khí trơ khác từ phương tiện nhàn rỗi hoặc di chuyển.

Ba mô hình được tích hợp:

  • CALINE4 : dự báo nồng độ khí (CO, NO2), và những hạt lơ lửng gần đường. Tùy chọn có sẵn cho các mô hình gần nút giao thông, bãi đỗ xe, đường cao tốc trên cao hoặc đường hẻm.
  • CAL3QHC: Mô hình CAL3QHC dự đoán nồng độ chất ô nhiễm không khí (CO hoặc PM) gần đường cao tốc cho phương tiện đứng yên hoặc di chuyển. Ước tính độ dài của hàng đợi được hình thành bởi xe chạy tại nút giao thông tín hiệu đèn.
  • CAL3QHCR: Mô hình CAL3QHCR là một phiên bản nâng cao của CAL3QHC, mà có thể xử lý lên đến một năm của dữ liệu khí tượng.Dữ liệu về khí thải xe cộ, khối lượng giao thông, và signalization (ETS) được chỉ định cho mỗi giờ một tuần.

 

*Thông số cơ bản:

-Phạm vi: gần trường theo dõi.

-Loại nguồn: trên đường và các nút giao thông

-Trường gió: đồng nhất.

-Dữ liệu đầu vào: do người dùng tự chọn hoặc lấy dữ liệu hàng giờ RAMMET.

*Một số tính năng:

-Giao diện đồ họa tích hợp.

-Các tùy chọn về đường nét đối với trình bày kết quả

-Không giới hạn môi trường nhận.

-Cung cấp đa dạng các kết nối với nhiều kịch bản về khí tượng học.

-Công cụ dữ liệu trực quan.