Phần mềm CHEMMAP

Phần mềm CHEMMAP

Tính năng cơ bản: 
CHEMMAP là một phần mềm giúp mô hình hóa quá trình chuyển động của các chất thải hóa học để dự đoán quỹ đạo, số phận, tác động và các hiệu ứng sinh học của nhiều loại chất hóa học ba chiều.

PHẦN MỀM MÔ HÌNH ĐỂ DỰ ĐOÁN QUỸ ĐẠO, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT HÓA HỌC - CHEMMAP

CHEMMAP là một phần mềm giúp mô hình hóa quá trình chuyển động của các chất thải hóa học để dự đoán quỹ đạo, số phận, tác động và các hiệu ứng sinh học của nhiều loại chất hóa học ba chiều.

Ứng dụng của CHEMMAP

 • Đánh giá tác động
 • Tưởng tượng / dự báo phản ứng tràn
 • Đánh giá thiệt hại tài nguyên thiên nhiên Kế hoạch ngẫu nhiên - bao gồm cả kịch bản cho những tình huống xấu nhất
 • Xác định vị trí phát tán chất thải.
 • Chi phí phân tích lợi ích cho từng kế hoạch.
 • Ứng dụng cho luyện tập và giáo dục

 

Tính năng

 • Sử dụng ASA GIS đã có trong phần mềm hoặc có thể được sử dụng trong phần mềm GIS khác như ArcView ®
 • Chứa các dữ liệu riêng biệt về môi trường/ sinh học cho bất kỳ khu vực nước ngọt hay nước mặn trên toàn thế giới
 • Có thể sử dụng một loạt các định dạng file thủy động lực
 • Dễ dàng giải thích hiển thị trực quan của nồng độ các chất thải theo thời gian
 • Khả năng xem 3D
 • Đưa ra mô hình sinh học để dự đoán về tác động của chất thải đối với cá và động vật hoang dã.

 

Đặc điểm nổi bật của CHEMMAP

 • Mô hình quá trình phát tán của chất thải
 • Đưa ra mô hình sinh học và tác động tới môi trường
 • Cho phép tạo một số trường hợp ngẫu nhiên để phục vụ cho công tác luyện tập, giáo dục,...
 • Hazard Quotient cho từng trường hợp
 • Tương tác GIS
 • Môi trường, hóa học & Cơ sở dữ liệu sinh học
 • MSDS cơ sở dữ liệu liên kết với các cơ sở dữ liệu vật lý-hóa học
 • Mở rộng cơ sở dữ liệu cung cấp hóa chất vật lý-hóa dữ liệu

 

CHEMMAP Modules

Mô hình quá trình chuyển động của hóa chất CHEMMAP mô phỏng các quá trình sau đây:
 • Nhóm động lực ban đầu
 • Vết loang của các hóa chất lan rộng trên bề mặt và vết hóa chất bị cuốn theo bởi các vật liệu nổi.
 • Bốc hơi và bay hơi (trong không khí)
 • Sự di chuyển và phân tán của các hạt hòa tan hay vật liệu phóng xạ trong cột nước và trong không khí.
 • Sự phân tán và hấp thụ các chất cặn lơ lửng
 • Sự đóng cặn và phục hồi trở lại
 • Suy thóai tự nhiên
 • Quá trình cuốn các hóa chất dọc bờ biển
 • Quá trình vỡ ra và hiệu suất phân tán

 

Hazard Quotient (Thương số Hazard - tỷ số nguy hiểm) của CHEMMAP

Tất cả các mô hình CHEMMAP lựa chọn Hazard Quotient, còn được gọi là Predicted Effects Concentrations - Dự báo mức nồng độ nguy hiểm PEC - đối lập với Predicted No Effects Concentration (dự báo mức nồng độ không nguy hiểm PNEC), điều này có thể dễ dàng tính toán được.

Mô hình về tổn thất và ảnh hưởng tới sinh vật

 • Diện tích hoặc khối lượng nước tiếp xúc trên một ngưỡng đã chọn (ví dụ như đánh giá tổn thất về môi trường sinh thái tại một địa điểm ở Mỹ EPA)
 • Liều lượng (với tổng nồng độ gấp nhiều lần mức nguy hiểm) mà vùng sinh vật thủy sinh tiếp xúc phải sẽ tạo ra tỷ lệ phần trăm tử vong do ảnh hưởng của mức độc hại cấp tính.
 • Liên hệ trực tiếp tác động đến các loài chim, động vật có vú, và động vật hoang dã khác.

 

Mẫu ngẫu nhiên

 • Các mô hình dự đoán ngẫu nhiên:
 • Phạm vi ô nhiễm và xác suất dự kiến vượt quá ngưỡng giới hạn của chất hóa học
 • Mô hình tần suất phân bổ các kết quả dựa trên các bước tính toán và biểu đồ

 

Môi trường, hóa chất và cơ sở dữ liệu sinh học

 • Môi trường cơ sở dữ liệu-bao gồm đường bờ biển, độ sâu, loại đường bờ biển, loại môi trường sống sinh thái, và vùng đóng băng theo thời gian khác nhau, nhiệt độ và độ mặn
 • Hóa chất cơ sở dữ liệu, bao gồm các thông số vật lý-hóa học cho phép người dùng thêm hóa chất mới, sử dụng các hoá chất đã trong cơ sở dữ liệu và thay đổi dữ liệu hóa chất trong khi bảo quản các giá trị ban đầu.Có một liên kết đến ChemWatch Chemical Hệ thống quản lý toàn diện của Y  tế và An toàn thông tin
 • Cơ sở dữ liệu sinh học - có thể được thiết lập cho bất kỳ khu vực nào của thế giới. Đối với Mỹ, ASA đã phát triển một cơ sở dữ liệu sinh học có chứa theo mùa vụ hoặc hàng tháng, có nghĩa là sự phong phú của các loài sinh vật và các loại môi trường sống cho từng vùng địa sinh học của Mỹ.