Phần mềm Emissions VIEW

Phần mềm Emissions VIEW

Tính năng cơ bản: 
Là một chương trình đánh giá rủi ro sinh thái cao cấp toàn diện dựa trên nghị định thư US EPA SLERAP (Screening Level Ecological Risk Assessment Protocol). EcoRisk view đánh giá toàn diện đa sinh thái đồng thời tính toán giá trị rủi ro đối với hóa chất khác nhau, từ nhiều nguồn, nhiều vị trí tiếp xúc.

Emissions View là một gói phần mềm kiểm kê phát thải toàn diện trên hệ thống GIS - Based. Emissions View được thiết kế với phạm vi có thể phủ sóng toàn quốc. Nền tảng hệ thống GIS-Based cho phép người dùng tạo ra và duy trì việc theo dõi phát thải của nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả khu vực, điểm, và điểm biến đổi.

Phần mềm là một giao diện tích hợp và người dùng được chỉnh sửa, tạo dữ liệu. Đối với các nguồn mà không có phép đo lường cụ thể, có thể lựa chọn bất kỳ trong hàng trăm phương pháp tính toán ước lượng của US AP-42 và EIIP (Emissions Inventory Improvement Program). Bao gồm các quy trình trong ngành công nghiệp dầu khí, gỗ và giấy Công nghiệp, Công nghiệp luyện kim, hóa chất xử lý... Với các công cụ tính toán cho các nguồn di động và đứng yên (thiết bị xây dựng ...)

Tất cả các công cụ tính toán được tích hợp với giao diện GIS chính để tạo điều kiện dễ dàng cập nhật của việc kiểm kê trung tâm phát thải và báo cáo tiếp theo.

*Thông số cơ bản:

-Emissions View được chạy trên mô hình AERMOD hoặc CALPUFF.

-Phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

-Công cụ tính toán AP - 42, EIIP, NEI.

-Áp dụng cho các loại nguồn (điểm, khu vực, nguồn di động, chất hữu cơ).

-Cơ sở dữ liệu sẵn có: Microsoft SQLTM, OracleTM.

*Một số tính năng:

-Hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện: tỷ lệ phát thải, thời gian, nguồn, tọa độ ...

-Nhập dữ liệu dễ dàng thông qua giao diện 2 cửa sổ

-Tích hợp mô hình hóa AERMOD và CALPUFF

-Hơn 200 tính toán khí thải của US EPA để có báo cáo về việc phát thải.

-Emissions View có thể đọc các kết quả của các mô hình khác của US EPA như : LandGEM, TANKS, WATER9, NONROAD, and MOBILE6.

-Xuất báo cáo với nhiều định dạng như PDF và Microsoft ExcelTM. -Tích hợp chức năng GIS , xuất file bản đồ dạng AutoCADTM DXF, JPEG/BMP ...