Phần mềm FETs-RT Web

Phần mềm FETs-RT Web

Tính năng cơ bản: 
Là 1 dạng web dựa trên thời gian thực, chứng minh sự tương quan giữa khí thải ô nhiễm từ các quá trình công nghiệp và tác động về nồng độ của chúng. Sử dụng dữ liệu của dự báo khí tượng, dữ liệu thực từ các trạm giám sát để làm đầu vào cho một mô hình phân tán hóa chất trong không khí, tính toán nồng độ dự kiến ​​của chất gây ô nhiễm dựa trên các thông số và đặc tính phát xạ.

FETs-RT Web là một trang web dựa trên thời gian thực tế, có thể chứng minh sự tương quan giữa khí thải ô nhiễm từ các quá trình công nghiệp và tác động về nồng độ của chúng.

FETs-RT Web thực hiện liện tục chạy mô hình phân tán hóa chất trong không khí, kết quả là các kịch bản tương lai cho người sử dụng. Điều này liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của dự báo khí tượng, dữ liệu thực từ các trạm giám sát để làm đầu vào cho một mô hình phân tán hóa chất trong không khí, tính toán nồng độ dự kiến của chất gây ô nhiễm dựa trên các thông số và đặc tính phát xạ.

FETs-RT Web đáp ứng được các yêu cầu chứng nhận phù hợp Đạo luật không khí sạch. Các trạm giám sát thường không xác định được đầy các khí thải nên khó để xác định nguồn gốc của chất gây ô nhiễm. FETS-RT Web giúp các trạm giám sát tiết kiệm chi phí vận hành trạm và cung cấp kết quả chính xác về lượng khí thải từ nhà máy.

FETs-RT Web là một gói phần mềm tùy biến cao, có thể được thích nghi với những nhu cầu cụ thể của tổ chức. Hệ thống này sử dụng các nguồn phát thải, màn hình giám sát, thông tin khí thải, và chi tiết khác của. Giao diện đồ họa hiển thị phù hợp với bất cứ điều gì của người sử dụng.

*Một số tính năng:

-Mô hình hóa theo thời gian thực: chạy mô hình CALPUFF có thể được thực hiện mỗi năm phút 1 lần để dự báo các tác động tại bất kỳ điểm nào, kết hợp dữ liệu theo dõi thời gian thực từ các nguồn, trạm khí tượng ... với các dữ liệu khí tượng dự báo có sẵn.

-Tích hợp mô hình CALPUFF: Các kịch bản mẫu, kết quả mô hình, các thông số mã nguồn và các yếu tố khác của mô hình CALPUFF được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hệ thống. Hỗ trợ cũng có sẵn cho các mô hình SCIPUFF.

-Hệ thống báo động: FETs-RT Web chứa một hệ thống tùy biến phát đi cảnh báo cho người khai thác, các kỹ sư và nhà khoa học khi điều kiện nhất định được quan sát và dự đoán. Các cảnh báo cho lượng vượt mức đo được tại một trạm theo dõi, trong dự báo của mô hình hoặc thiếu sót trong dữ liệu thời gian thực.

-Hiển thị đồ họa: FETs-RT Web trình bày trực quan ước lượng các chùm phát thải trong khu vực, bằng cách sử dụng các bản đồ cho khu vực đó. Giao diện này cho phép zoom vào khu vực cụ thể, xem đường nét tác động tập trung, chuyển các lớp trên ...

-Trình bày kết quả: các bảng dữ liệu, báo cáo ... cung cấp thêm nhiều cách hữu ích cho người sử dụng xem và giải thích dữ liệu, kết quả mô hình.

-Khả năng tùy biến cao: Các cảnh báo theo tiêu chuẩn, trình bày, đồ họa hiển thị cho kết quả, mô hình phân tán hóa chất, các kịch bản mô hình và nhiều hơn nữa tất cả có thể được cấu hình để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người dùng.