Phần mềm FETs VIEW

Phần mềm FETs VIEW

Tính năng cơ bản: 
là một hệ thống mô hình sự phát tán trong không khí tích hợp với các mô hình phân tán hóa chất trong không khí như AERMOD (hoặc CALPUFF) để tạo nên một hệ thống có khả năng kiểm kê cấp độ phát thải, theo dõi và lưu trữ số lượng rất lớn dữ liệu, quản lý các cơ sở với các điểm phát hành khác nhau và hàng chục thậm chí hàng trăm các chất ô nhiễm.

FETS View là một hệ thống mô hình sự phát tán trong không khí và kiểm kê các cấp độ phát thải một cách dễ dàng, cho phép theo dõi sự phát thải từ các quá trình thu thập thông tin từng thời kỳ.

FETS View tích hợp với các mô hình phân tán hóa chất trong không khí như AERMOD (hoặc CALPUFF) để tạo nên một hệ thống có khả năng theo dõi và lưu trữ số lượng rất lớn dữ liệu, quản lý các cơ sở với các điểm phát hành khác nhau và hàng chục thậm chí hàng trăm các chất ô nhiễm. Các mô hình phân tán hóa chất trong không khí tích hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm trong việc tạo một chu trình liên tục các tập tin đầu vào, tải tập tin dữ liệu và theo dõi đầu ra.

Đồ họa và GIS tích hợp trong FETs View dễ dàng hiển thị kết quả trên mô hình giúp cho phân tích tác động trực quan và đưa ra kết quả.

Quy trình: Thu thập - Mô hình hóa - Quản lý - Báo cáo

*Thông số cơ bản:

-FETs View được chạy trên mô hình AERMOD hoặc CALPUFF.

-Phạm vi hoạt động vùng rộng lớn.

-Công cụ tính toán AP - 42, EIIP, NEI.

-Áp dụng cho các loại nguồn (điểm, khu vực, khối lượng, tường chắn, bể chứa).

-Cơ sở dữ liệu sẵn có: Microsoft SQLTM, OracleTM.

-Building Downwash: mô hình hóa bởi BPIP - PRIME.

*Một số tính năng:

-Hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện: tỷ lệ phát thải, thời gian, nguồn, tọa độ ...

-Tích hợp mô hình hóa AERMOD và CALPUFF

-Hơn 200 tính toán khí thải của US EPA để có báo cáo về việc phát thải.

-Xuất báo cáo với nhiều định dạng như PDF và Microsoft ExcelTM.

-Tùy chọn để tự động tạo đường bao hóa chất khi mô hình chạy, với nhiều màu sắc khác nhau giúp việc theo dõi trự quan hơn.

-Tích hợp chức năng GIS , xuất file bản đồ dạng AutoCADTM DXF, JPEG/BMP ...