Phần mềm MAAP & iMAAP (Quản lý tai nạn giao thông)

Phần mềm MAAP & iMAAP (Quản lý tai nạn giao thông)

Tính năng cơ bản: 
MAAP là một gói phân tích và báo cáo tinh vi và tổng thể, một sản phẩm phần mềm TRL đã được cung cấp cả ở Anh và trên toàn thế giới kể từ năm 1980. Được sử dụng bởi chính quyền địa phương ở khắp nước Anh và quốc tế, nó cung cấp công cụ để lưu trữ và phân tích các yếu tố gây ra tai nạn, địa lý lân cận (thông qua việc xây dựng sẵn công cụ GIS) và một bộ các kiểu dữ liệu khác. iMAAP là thế hệ mới của MAAP. Phiên bản mới iMAAP cung cấp công cụ phù hợp tốt hơn với môi trường công nghệ hiện nay, cung cấp thêm tính năng dựa trên yêu cầu của các chuyên gia là những người sử dụng phần mềm. Cùng với công cụ mới, iMAAP là một hệ thống hoàn toàn linh hoạt trên nền tảng web có khả năng xử lý hàng loạt các hệ cơ sở dữ liệu và các định dạng GIS, cũng như các tiêu chuẩn ngày càng phức tạp, nghiêm ngặt và bảo mật.

MAAP là một gói phần mềm phân tích và báo cáo tinh vi và tổng thể. Được sử dụng bởi chính quyền địa phương ở khắp UK và quốc tế, nó cung cấp công cụ để lưu trữ và phân tích các yếu tố gây ra tai nạn, địa lý lân cận (thông qua việc xây dựng sẵn công cụ GIS) và một bộ các kiểu dữ liệu khác.

MAAP nhanh chóng trở thành một trong những phần mềm hữu ích nhất và được sử dụng phổ biến được phát triển bởi công ty TRL, với sự hài lòng của các khách hàng từ UK cũng như là Jamaica, Saudi Arabia, Mauritius và Indonesia.

MAAP cung cấp cho các nhà điều tra tai nạn với kĩ thuật mới nhất trong việc lưu trữ dữ liệu và phân tích tai nạn. Nó là công cụ để đánh giá và phân tích các vấn đề của tai nạn, và cô lập những tính năng phổ biến trong tai nạn, được đơn giản đủ để sử dụng để cung cấp một mức độ năng suất cao.

Sự mở rộng của MAAP bao gồm vấn đề tai nạn, nạn nhân và phương tiện gây tai nạn bằng việc mô tả bằng đồ họa của việc phân tích nhóm và phân tích giản đồ thanh. Tai nạn có thể được sử dụng và được phân tích với vị trí bởi việc sử dụng bản đồ scan và vector của vùng được kết nối dụng GIS.

MAAP có thể cung cấp nhiều ngôn ngữ khác nhau và nhiên nay đã hỗ trợ các ngồn ngữ English, Arabic, Greek, Turkish, Nga và Việt nam.

iMAAP là thế hệ mới của MAAP. Phiên bản mới iMAAP cung cấp công cụ phù hợp tốt hơn với môi trường công nghệ hiện nay, cung cấp thêm tính năng dựa trên yêu cầu của các chuyên gia là những người sử dụng phần mềm. Cùng với công cụ mới, iMAAP là một hệ thống hoàn toàn linh hoạt trên nền tảng web có khả năng xử lý hàng loạt các hệ cơ sở dữ liệu và các định dạng GIS, cũng như các tiêu chuẩn ngày càng phức tạp, nghiêm ngặt và bảo mật.

 

Sử dụng iMAAP sẽ cho phép các chuyên gia về an toàn đường bộ có thể:

 • Nhận dạng vấn đề dựa trên các phân tích sâu dữ liệu tai nạn.
 • Thiết lập các mục tiêu an toàn dựa trên các vấn đề đã xác định, có thể đo lường, thực tế và thời gian cụ thể.
 • Chương trình kế hoạch của các biện pháp đối phó, chi phí liên quan và thời gian.
 • Triển khai và giám sát các chương trình và để kiểm tra tiến độ định kỳ khi đó biện pháp này có thể được sửa đổi theo yêu cầu.
 • Đánh giá hiệu quả của tất cả các biện pháp can thiệp đã thực hiện.
 • Giám sát và giải quyết các khả năng tai nạn.

Các tính năng chính của iMAAP

 • Có sẵn như là một máy tính, được kết nối mạng hoặc giải pháp đầy đủ dựa trên web.
 • Phù hợp cho nhiều người dùng, nhiều bộ-ban-ngành cùng sử dụng.
 • Dễ dàng liên kết với các nguồn dữ liệu khác như cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng ký xe, thông tin đường, quản lý tài sản và tổn thương sức khỏe.
 • Được xây dựng chức năng để giao tiếp với hệ thống dữ liệu của cảnh sát, ví dụ như CRASH của Anh.
 • Gắn kết với một loạt các nền tảng cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như SQL Server, SQL Server Express, PostgreSQL và Oracle.
 • Chức năng GIS hỗ trợ người dùng làm việc trực tiếp với một loạt các tính năng mở rộng hợp lý và định dạng bản đồ trên internet.
 • Cấu hình truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm cho người dùng hoặc các cơ quan quản lý cụ thể.
 • Cung cấp các công cụ phân tích toàn diện an toàn giao thông đường bộ.
 • Kiểm toán đầy đủ trên tất cả các chức năng
 • Tăng cường các giao thức và tiêu chuẩn bảo mật.
 • Cải thiện chức năng sao lưu cho dữ liệu. Lưu trữ các tập tin hình ảnh và truyền thông có liên quan.
 • Tích hợp chế độ SaaS (phần mềm dịch vụ).
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (Anh, Ả Rập, Việt Nam,...)