Phần mềm Midas FX+

Phần mềm Midas FX+

Tính năng cơ bản: 
Công cụ hiện đại chuyên mô hình hóa kết cấu

Công cụ mạnh mẽ với các tính năng mô hình hoá hình học tiên tiến và thuật toán tạo lưới phần tử hiện đại cho phép mô hình hoá phần tử hữu hạn các dạng kết cấu có độ phức tạp bất kỳ trong xây dựng cũng như cơ khí. Lưới phần tử được midas FX+ có thể được phân tích bằng các phần mềm khác nhau như midas Gen, midas Civil hay Nastran FX.

THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN MỚI

Tính năng chính:

Mô hình hoá hình học có độ phức tạp bất kỳ với độ chính xác cao bằng các công cụ hiện đại.

Mô hình hoá địa hình từ ảnh vệ tinh.

Tạo lưới phần tử với độ chính xác cao, phù hợp với các phần mềm phân tích kết cấu khác nhau.

Ứng dụng Mô hình hoá kết cấu xây dựng: cầu, hầm, nhà, v.v.

Mô hình hoá công trình địa kỹ thuật.

Mô hình hoá các bộ phận chi tiết cơ khí.