Phần mềm Midas Nastran FX

Phần mềm Midas Nastran FX

Tính năng cơ bản: 
Giải pháp thiết thực, chính xác và dễ dàng cho hướng phân tích thiết kế