Phần mềm Midas SET

Phần mềm Midas SET

Tính năng cơ bản: 
Công cụ thiết kế hàng ngày của các kỹ sư kết cấu

Là một tập hợp các công cụ cho các kỹ sư kết cấu cho các ứng dụng hằng ngày để thiết kế các cấu kiện dầm, cột, móng, v.v. Theo các Tiêu chuẩn khác nhau như ACI, AISC, BS, v.v. Midas Set rất dễ sử dụng và rất hiệu quả, cho phép các kỹ sư có thể quản lý các thuyết minh thiết kế một cách có hệ thống

THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN MỚI

Tính năng chính:

Thiết kế các cấu kiện bê tông: dầm, cột, móng, v.v. có hình dạng mặt cắt bất kỳ.

Thiết kế các cấu kiện thép: dầm, cột, dầm có khoét lỗ, v.v.

Thiết kế các cấu kiện liên hợp: dầm, cột, sàn, dầm, cột cốt cứng, v.v.

Hỗ trợ nhiều Tiêu chuẩn khác nhau như trên thế giới ACI 318-02, 318-05, BS, v.v..

 

9.Price

Liên hệ số 04 39746798