Phần mềm phân tích đánh giá và tối ưu hóa mạng lưới giao thông PTV VISTRO

Phần mềm phân tích đánh giá và tối ưu hóa mạng lưới giao thông PTV VISTRO

Tính năng cơ bản: 
Tổng quan PTV VISTRO đã được phát triển chuyên biệt để phân tích, nghiên cứu, đánh giá tác động của sự phát triển hạ tầng giao thông mới, và tối ưu hóa thời gian đèn tín hiệu. Phần mềm được sử dụng để phân tích và tối ưu giao thông tại một nút giao, hành lang đường, hoặc trên toàn bộ mạng lưới. PTV Vistro cung cấp lựa chọn các phương pháp phân tích tiêu chuẩn công nghiệp, như HCM2010 và HCM2000. PTV Vistro hiển thị kết quả tức thì cho khối lượng đến năng lực, mức độ dịch vụ (LOS) và chậm trễ của giao thông - với một bảng và đồ thị trong cửa sổ mạng. Chức năng báo cáo thân thiện người dùng tạo ra bảng và số liệu báo cáo nhanh chóng và dễ dàng. <p> </p> Xây dựng mạng lưới hiệu quả với hỗ trợ của Bingmaps, công cụ đồ họa kéo và thả, và các mẫu nút giao. Ngoài ra, một bảng tiến trình công việc sẽ hướng dẫn người sử dụng hiệu quả thông qua các giai đoạn khác nhau của dự án và cung cấp tối ưu hóa thời gian đèn tín hiệu. Phần mềm này cũng hỗ trợ liên kết đến PTV Visum và PTV Vissim.

PTV Vistro đã được phát triển chuyên biệt để phân tích giao thông và hỗ trợ các nhà hoạch định giao thông vận tải, các kỹ sư giao thông thực hiện các dự án của họ. Phần mềm cung cấp các công cụ hỗ trợ để thiết lập mạng lưới, nhập dữ liệu, tạo các báo cáo tự động nhanh chóng và dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Xây dựng mạng lưới hiệu quả với hỗ trợ của Bingmaps, công cụ đồ họa kéo và thả, và các mẫu nút giao. Ngoài ra, một bảng tiến trình công việc sẽ hướng dẫn người sử dụng hiệu quả thông qua các giai đoạn khác nhau của dự án và cung cấp tối ưu hóa thời gian đèn tín hiệu tại một nút nhấn. Tích hợp quản lý kịch bản cho phép người sử dụng đánh giá và so sánh tất cả các lựa chọn thay thế có trong một dự án duy nhất.

PTV Vistro cung cấp lựa chọn các phương pháp phân tích tiêu chuẩn công nghiệp, như HCM2010 và HCM2000. PTV Vistro hiển thị kết quả tức thì cho khối lượng đến năng lực, mức độ dịch vụ (LOS) và chậm trễ của giao thông - với một bảng và đồ thị trong cửa sổ mạng. Chức năng báo cáo thân thiện người dùng tạo ra bảng và số liệu báo cáo nhanh chóng và dễ dàng.

Phần mềm này cũng bổ sung cho người dùng của PTV Visum và PTV Vissim : cho phép nhập kết quả PTV Visum vào PTV Vistro và xuất kết quả mô hình PTV Vistro ra PTV Visum hoặc PTV Vissim, cung cấp mối liên hệ giữa kế hoạch chiến lược và hoạt động chi tiết. Người dùng có thể kết hợp các công cụ phần mềm của họ khi cần thiết theo kiểu module, tùy thuộc vào nhiệm vụ chính.

Phân tích tác động giao thông

  • PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG GIAO THÔNG (TIA)- CẤU TRÚC MẠNG LƯỚI

PTV Vistro dễ dàng nhập đầu vào của ước lượng sự phát sinh chuyến đi cho từng khu vực, phân phối chuyến đi giữa các khu vực và cổng, và phân chia đường đi cho chuyến đi cụ thể để hoàn thiện phân bố của giao thông phát triển đến mạng lưới.

 

  • THEO DÕI PHÁT TRIỂN CHUYẾN ĐI

Bởi có các chức năng TIA trong PTV Vistro, sau đó bạn có thể theo dõi các chuyến đi kết hợp với những phát triển giao thông mới và đánh giá tác động giao thông cho các kịch bản khác nhau.

  • PHÂN TÍCH TỐI ƯU

Khi kết quả phát triển hạ tầng giao thông mới không đáp ứng yêu cầu pháp lý cho mức độ dịch vụ (LOS), PTV Vistro cung cấp khả năng để kiểm tra những thay đổi khác nhau trong hình học hoặc điều khiển giao thông để xác định chiến lược tốt nhất và giảm bớt nhược điểm của nút giao thông hiện tại.

  • KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN

Quản lý kịch bản PTV Vistro cho phép người sử dụng quản lý phân tích trong các giai đoạn thời gian khác nhau, các năm phân tích khác nhau, và tất cả các kịch bản phát triển khác nhau chỉ trong một dự án duy nhất

  • THIẾT LẬP MẠNG HIỆU QUẢ

Xây dựng mạng lưới hiệu quả với hỗ trợ của Bingmaps, kéo và thả hình ảnh, và các mẫu có sẵn nút giao. Cấu hình làn đường, lưu lượng giao thông và điều khiển giao thông được thiết lập nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. Ngoài ra, các mạng lưới hiện tại có thể được nhập khẩu từ phần mềm PTV Visum hoặc từ các giải pháp phần mềm khác.

Tối ưu hóa đèn tín hiệu

  • TÔI ƯU HÓA CHO NÚT GIAO

Đối với nút giao thông độc lập, PTV Vistro cung cấp tối ưu hóa cục bộ của độ dài và chia tách chu kỳ. Người dùng có thể lựa chọn để tối ưu hóa chia tách bằng cách cân bằng khối lượng đến năng lực trên tất cả các di chuyển hoặc giảm thiểu sự chậm trễ di chuyển quan trọng. Ngoài ra, người dùng có thể xác định các tham số cho độ dài chu kỳ của một trong hai thiết lập đó là: thiết lập một loạt các độ dài chu kỳ để kiểm tra hoặc thiết lập độ dài chu kỳ cụ thể. PTV Vistro cung cấp thông tin phản hồi tức thời thông qua sơ đồ thời gian tín hiệu thể hiện tất cả thời gian đèn xanh, vàng, và đỏ cho mỗi di chuyển tại một nút giao cụ thể.

  • TỐI ƯU HÓA CHO MẠNG LƯỚI

Ngược lại với việc tối ưu hóa cục bộ, tối ưu hóa mạng xem xét sự tương tác giữa các nút giao thông tín hiệu đèn. Về mức độ tối ưu hóa, người dùng có thể lựa chọn hai phương pháp tối ưu hóa mạnh mẽ: Genetic Algorithm và Hillclimb, mỗi thông số cung cấp cho hàm mục tiêu và các ngưỡng cho tối ưu hóa. Ở cấp độ mạng, người sử dụng cũng có thể thiết lập các thông số cho độ dài chu kỳ và tối ưu hóa bù đắp. PTV Vistro cung đầu ra mạnh mẽ thông qua các kết quả tối ưu hóa đồ thị, chi tiết về quá trình tối ưu hóa, và hình ảnh của các đầu ra thông qua một biểu đồ thời gian-không gian.

  • TỐI ƯU HÓA CHO TUYẾN ĐƯỜNG

PTV Vistro cung cấp khả năng xác định "các tuyến đường" cụ thể để tối ưu hóa. Các tuyến đường có thể là bất kỳ chuỗi các di chuyển liên tục qua mạng. Thông qua các thiết lập tối ưu hóa mạng, người sử dụng có thể xác định tầm quan trọng để ưu tiên các tuyến đường nào đó cao hơn so với những tuyến khác trong mạng, đưa ra các điều khiển người dùng trong việc tìm kiếm các giải pháp thích hợp nhất với mạng và mục tiêu của họ.