Phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý
Giá: Giá theo dự án
1. Giới thiệu:CIC_PLANNING– Quản lý Dự án:  Hệ thống phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, áp dụng tùy theo yêu cầu quản lý thực tế của các Ban Quản lý dự án, các đơn vị Chủ đầu tư...
Giá: Giá theo dự án
1. Giới thiệu:  CONNA – Phiên bản Chủ đầu tư:  Quản lý hợp đồng, phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng giao diện đẹp của bộ Office 2007, font chữ Unicode và quản trị dữ liệu...
Giá: Giá theo dự án
1. Giới thiệu: CONNA – Phiên bản Quản lý TCXL:  Phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng giao diện đẹp của bộ Office 2007, font chữ Unicode và quản trị dữ liệu dùng chung...
Giá: Giá theo dự án
1. Giới thiệu:CONNA Phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng giao diện đẹp của bộ Office 2007, font chữ Unicode và quản trị dữ liệu dùng chung theo mô hình Client/ Server, tích hợp...
Giá: Giá theo dự án
Sơ đồ tổng quát: I. Giới thiệu:MPRO2014 (Management Produces 2014) – Phiên bản Quản lý sản xuất:  là hệ thống phần mềm nhằm phục vụ cho các công tác quản lý tại các đơn vị sản xuất các...
Giá: Giá theo dự án
Cùng với sự phát triển các ứng dụng phần mềm & thiết bị công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Công ty CIC đã xây dựng thành công Hệ thống phần mềm Quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng Mappro. Đây...
Giá: Giá theo dự án
1. Giới thiệu: ESPA là một hệ thống phần mềm nhằm phục vụ cho các công tác Quản lý tại các đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch và khai thác các Dịch vụ khách hàng sử dụng nước.- Hệ thống có giao...
Giá: Giá theo dự án
IMA là một giải pháp quản lý toàn diện trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị ở Việt Nam, từ các thành phố, tỉnh, thị xã, cho tới các đơn vị nhỏ hơn như quận, phường.Các chức năng...