Phần mềm Quản lý Hợp đồng: Đơn vị Chủ đầu tư - CONNA Phiên bản Chủ đầu tư

Phần mềm Quản lý Hợp đồng: Đơn vị Chủ đầu tư - CONNA Phiên bản Chủ đầu tư

Giá: 
Giá theo dự án
Tính năng cơ bản: 
Quản lý thực hiện và thanh toán Hợp đồng dành cho các đơn vị Chủ đầu tư.
1. Giới thiệu:  CONNA – Phiên bản Chủ đầu tư Quản lý hợp đồng, phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng giao diện đẹp của bộ Office 2007, font chữ Unicode và quản trị dữ liệu dùng chung theo mô hình Client/ Server, tích hợp trên các máy Chủ dữ liệu của các đơn vị. Việc ứng dụng CONNA  có thể linh hoạt áp dụng tùy theo yêu cầu quản lý thực tế của các đơn vị sử dụng, các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng của các đơn vị. CONNA là một phần mềm mở, dễ dàng trong việc mở rộng, thêm các tính năng quản lý và mức độ áp dụng theo nhu cầu nghiệp vụ đặc thù của các đơn vị.

CONNA là một hệ thống phần mềm quản lý các dự án xây dựng, các hợp đồng thực hiện thi công xây lắp trong các cơ quan, các đơn vị chủ đầu tư. Giúp nối liền thông tin các phòng ban, từ Ban Giám đốc, Ban Quản lý dự án, phòng Kế hoạch Dự toán, phòng kế hoạch kỹ thuật, phòng  phòng Tài vụ Kế toán, … đến các nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp, … triển khai các hạng mục của dự án.
 
* Cho phép quản lý đồng thời nhiều dự án của đơn vị Chủ đầu tư với nhiều hạng mục đặc thù khác nhau.
* Quản lý việc ký kết hợp đồng với các nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp dịch vụ. Cho phép lưu trữ các hồ sơ, bản vẽ, văn bản pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.
* Cho phép quản lý chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch thực hiện, giám sát việc thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán trong từng tháng của từng dự án, từng hạng mục, từng hợp đồng, …

-  Giúp các cấp lãnh đạo theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện của từng dự án, từng hạng mục, hoạt động của từng nhà thầu theo kế hoạch thực hiện của dự án. Hỗ trợ đưa ra các quyết định hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hiện, giảm thiếu các sự cố,  sai sót, thất thoát và thúc đẩy nhanh tiến độ hoạt động, chất lượng của các dự án.
   Chính vì vậy, CONNA – Phiên bản Chủ đầu tư đã và đang được áp dụng tại một số Tập đoàn xây dựng, một số đơn vị Chủ đầu tư và  được đánh giá cao trong công tác quản lý, phối hợp các hoạt động thực hiện các dự án.

2. Phạm vi ứng dụng:
Quản lý hợp đồng, CONNA, Chủ đầu tư
 
CONNA áp dụng cho tất cả các Tập đoàn xây dựng, các đơn vị Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, …

3. Các chức năng chính:
a.  Lập kế hoạch: Hỗ trợ việc lập và điều chỉnh kế hoạch thực hiện dự án theo từng tháng, trong từng năm, …
http://2.bp.blogspot.com/-T3dWHrRJ9I4/U9WnTtccdXI/AAAAAAAAAE4/a0nZ2c0Krl8/s1600/clip_image005.png

b. Quản lý thông tin về các dự án, gói thầu, các nhà thầu thực hiện.

c. Quản lý Hồ sơ hợp đồng:
Quản lý hợp đồng, CONNA, Chủ đầu tư

- Quản lý thông tin hợp đồng chi tiết, các hồ sơ, văn bản pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng của các nhà thầu, ...
- Cho phép đính kèm lưu trữ nhiều định dạng file dữ liệu như: Excel, Winword, PDF, ảnh hiện trạng, bản vẽ thiết kế AutoCad và các tài liệu dạng ảnh quét Scanner.
Chức năng này giúp người dùng lưu trữ được hồ sơ, tài liệu lâu dài, tra cứu thuận tiện trong việc báo cáo, kiểm toán, ...

d. Theo dõi khối lượng thực hiện, nghiệm thu  của từng nhà thầu trong các gói thầu đang thực hiện:
- Theo dõi chi tiết từng hạng mục công tác, trạng thái hiện tại của từng hợp đồng, giúp người quản lý nắm bắt chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, về các nhà thầu, các đơn vị cung cấp dịch vụ, cung cấp nguyên vật liệu dự án, …
 
Quản lý hợp đồng, CONNA, Chủ đầu tư

e. Tổng hợp tiến độ thực hiện trong từng tháng của các dự án, các gói thầu:
Quản lý hợp đồng, CONNA, Chủ đầu tư

f. Theo dõi công tác thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành của từng hợp đồng trong các gói thầu đang thực hiện:
Quản lý hợp đồng, CONNA, Chủ đầu tư

g. Đánh giá, giám sát trạng thái thực hiện của từng hợp đồng, từng công tác dự án: Hỗ trợ cho việc điều chỉnh, ra các quyết định xử lý kịp thời trong quá trình thực hiện dự án.

Quản lý hợp đồng, CONNA, Chủ đầu tư

h. Hệ thống báo cáo:  Chương trình có hệ thống báo cáo đa dạng, đánh giá việc thực hiện của từng dự án, từng gói thầu, từng nhà thấu, từng hợp đồng. Các báo cáo được phân thành hai loại:
  • Mẫu biểu báo cáo cứng: Bao gồm các báo cáo được thiết kế theo các mẫu biểu cần thiết của đơn vị.
  •  CONNA
  • Báo cáo động:Đưa các thông tin quản lý lên giao diện, cho phép người sử dụng kéo thả thay đổi các cột dữ liệu để tạo nên các dạng báo cáo thống kê, đánh giá phân tích tổng hợp số liệu khác nhau.
http://3.bp.blogspot.com/-AG3nqY2p7lU/U9WnZZL3DmI/AAAAAAAAAGk/J87OOXKtSUo/s1600/clip_image019.png

4. Phân quyền bảo mật trong chương trình: Hệ thống với chức năng bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng ban, từng người sử dụng. Cho phép người quản trị tạo ra các nhóm chính sách bảo mật, các thành viên được quyền truy cập với các mức độ khác nhau vào dữ liệu chung để phối hợp nghiệp vụ, ….

CONNA cho phép đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý tác nghiệp liên thông giữa nhiều bộ phận.
- Để đảm bảo sự an toàn dữ liệu cho toàn hệ thống khi nhiều phòng ban, nhiều người cùng khai thác sử dụng chung, chương trình cho phép tạo ra các Nhóm người sử dụng (Group Policy) với các quyền hạn chi tiết đến từng chức năng thao tác.
 
- Mặc định ban đầu hệ thống có ba Nhóm người sử dụng  Quyền sử dụng hệ thống (mức ưu tiên cao nhất), Quyền xem & Chỉnh sửa dữ liệu (cho phép xem và cập nhật dữ liệu nghiệp vụ)  và Quyền hạn chế - Chỉ xem thông tin (các quyền hạn ít hơn).
 
5. Sao lưu dữ liệu:  Định kỳ hàng tuần, hàng tháng cần thực hiện sao lưu dữ liệu chung đề phòng các sự cố có thể xảy ra như virut, hỏng ổ cứng, ….
 
6. CONNA  là một hệ thống mở, xét theo nhiều khía cạnh: Về phía đơn vị phát triển (lập trình): Có khả năng bổ xung các Module xử lý phức tạp theo các yêu cầu quản lý mới, đa dạng của các đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn.
 
Hướng mở rộng:
+ Xây dựng module quản lý vật tư, quản lý nhập/ xuất lắp đặt thiết bị, công nghệ.
+ Xây dựng module khai thác dịch vụ, cho thuê văn phòng, căn hộ, chung cư, kinh doanh bất động sản, …
+ Quản lý quy trình sản xuất vật liệu, thiết bị, công nghệ của các đơn vị trực thuộc, …
+ Xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh, quan hệ dịch vụ khách hàng của đơn vị tích hợp với phần mềm quản lý hợp đồng (Conna), ….
+ Lập và theo dõi tiến trình thực hiện chi tiết của từng hợp đồng, của từng đơn vị thực hiện, thể hiện mô hình hoặc với gắn bản đồ thực địa (GIS), xử lý dữ liệu không gian cho các Hợp đồng giao thông, thủy lợi, ...
 
Liên hệ:  Mr. Giang - Mobine: 0912.74.858. Email: daokiengiang@cic.com.vn.