Phần mềm Quản lý Hợp đồng: Đơn vị Thi Công Xây Lắp - CONNA Phiên bản Thi Công Xây Lắp

Phần mềm Quản lý Hợp đồng: Đơn vị Thi Công Xây Lắp - CONNA Phiên bản Thi Công Xây Lắp

Giá: 
Giá theo dự án

1. Giới thiệu:

 CONNA – Phiên bản Quản lý TCXL Phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng giao diện đẹp của bộ Office 2007, font chữ Unicode và quản trị dữ liệu dùng chung theo mô hình Client/ Server, tích hợp trên các máy Chủ dữ liệu của các đơn vị.

Việc ứng dụng CONNA có thể linh hoạt áp dụng tùy theo yêu cầu quản lý thực tế của các đơn vị sử dụng, các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng của các đơn vị. CONNA là một phần mềm mở, dễ dàng trong việc mở rộng, thêm các tính năng quản lý và mức độ áp dụng theo nhu cầu của đơn vị.

CONNA là một hệ thống phần mềm giúp phối hợp hoạt động chung giữa các phòng ban trong quá trình thực hiện các dự án thi công xây lắp. Kết nối điều hành từ Ban Giám đốc, phòng Kế hoạch kỹ thuật, phòng Tài vụ Kế toán, … đến các Xí nghiệp, các nhà thầu phụ cung cấp, … triển khai các hạng mục của dự án.

- Cho phép quản lý đồng thời nhiều dự án của đơn vị  với nhiều hạng mục đặc thù khác nhau như: xây dựng, giao thông, lắp đặt thiết bị công nghệ, …

-  Quản lý đầy đủ thông tin ký kết hợp đồng với các Chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp dịch vụ. Cho phép lưu trữ các hồ sơ, bản vẽ, văn bản pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cho phép quản lý chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch thực hiện, giám sát việc thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán trong từng tháng của từng dự án, từng hạng mục, từng hợp đồng, …

- Quản lý, giám sát việc thực hiện, các kết quả nghiệm thu, thanh quyết toán theo giá trị tiền về, doanh thu đối với các xí nghiệp xây lắp trực thuộc của từng dự án, từng hạng mục, từng hợp đồng.

-  Giúp các cấp lãnh đạo theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện của từng dự án, từng hạng mục, hoạt động của từng đơn vị tham gia  theo kế hoạch thực hiện của dự án.

-  Hỗ trợ đưa ra các quyết định hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hiện, giảm thiếu các sự cố,  sai sót, thất thoát và thúc đẩy nhanh tiến độ hoạt động, chất lượng của các dự án.

Chính vì vậy, CONNA – Phiên bản Quản lý TCXL đã và đang được áp dụng tại nhiều đơn vị Thi công xấy lắp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, công nghiệp, thủy lợi, … và được đánh giá cao trong công tác quản lý, phối hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Phạm vi ứng dụng:

CONNA

      CONNA áp dụng cho tất cả các đơn vị Thi công xấy lắp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, công nghiệp, thủy lợi, …

3. Các chức năng chính:

 a. Lập Kế hoạch doanh thu sản lượng năm: Hỗ trợ việc lập và điều chỉnh kế hoạch doanh thu sản lượng các Đơn vị, xí nghiệp trực thuộc theo từng tháng, trong từng năm, …

CONNA

b. Quản lý Thông tin hợp đồng với Chủ đầu tư:

CONNA

 - Quản lý thông tin hợp đồng chi tiết, các hồ sơ, văn bản pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng của các nhà thầu, ...

-  Cho phép đính kèm lưu trữ nhiều định dạng file dữ liệu như: Excel, Winword, PDF, ảnh hiện trạng, bản vẽ thiết kế AutoCad và các tài liệu dạng ảnh quét Scanner. Chức năng này giúp người dùng lưu trữ được hồ sơ, tài liệu lâu dài, tra cứu nhanh, thuận tiện trong việc báo cáo, kiểm toán, ...

c. Quản lý thông tin hợp đồng giao khoán cho các đơn vị nội bộ thực hiện hợp đồng, cùng các tỷ lệ thanh toán, giá trị doanh thu, tỷ lệ thu nộp công ty, ...

d. Theo dõi khối lượng thực hiện, nghiệm thu  của từng xí nghiệp xây lắp nội bộ trong từng hợp đồng đang thực hiện:

- Theo dõi chi tiết từng hạng mục công tác, trạng thái hiện tại của từng hợp đồng, từng đợt nghiệm thu thanh toán, hoặc quản lý khối lượng thực hiện theo từng tháng, …  giúp các cấp  quản lý nắm bắt chặt chẽ quá trình thực hiện, thanh quyết toán hợp đồng, cung cấp dịch vụ trong từng công trình, …

CONNA

e. Theo dõi công tác thanh toán, quyết toán các đợt nghiệm thu, thanh toán của từng hợp đồng với các Chủ đầu tư

f. Theo dõi công tác thanh toán, quyết toán các đợt nghiệm thu, thanh toán công trình cho từng đơn vị, xí nghiệp nội bộ

g. Đánh giá, giám sát trạng thái thực hiện của từng hợp đồng, từng hạng mục dự án:

 Phân loại, cảnh báo các công trình đang có vấn đề cần hỗ trợ, xủ lý sớm như về vốn, về năng lực thực hiện, về thanh toán, … Hỗ trợ cho việc điều chỉnh, ra các quyết định xử lý kịp thời trong quá trình thực hiện các công trình.

CONNA

h. Hệ thống báo cáo:  Chương trình có hệ thống báo cáo đa dạng, đánh giá việc thực hiệ, thanh toán  theo từng Chủ đầu tư, từng loại công trình, từng loại công tác, từng đơn vị nội bộ, …

 Các báo cáo được phân thành hai loại:

* Mẫu biểu báo cáo theo quy định quản lý (báo cáo cứng):

Bao gồm các báo cáo được thiết kế theo các mẫu biểu thường dùng cho các đơn vị thi công xây lắp và các mẫu báo cáo, thống kê theo quy trình quản lý của đơn vị.

CONNA

* Báo cáo động:  Đưa các cột thông tin nghiệp vụ cần thống kê, báo cáo lên giao diện. Cho phép người sử dụng kéo thả thay đổi các cột dữ liệu để tạo nên các dạng báo cáo, thống kê, đánh giá phân tích kết quả nghiệp vụ khác nhau.

CONNA

4. Phân quyền bảo mật trong chương trình:

- Hệ thống với chức năng bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng ban, từng người sử dụng. Cho phép người quản trị tạo ra các nhóm chính sách bảo mật, các thành viên được quyền truy cập với các mức độ khác nhau vào dữ liệu chung để phối hợp nghiệp vụ, ….

CONNA cho phép đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý tác nghiệp liên thông giữa nhiều bộ phận.

- Để đảm bảo sự an toàn dữ liệu cho toàn hệ thống khi nhiều phòng ban, nhiều người cùng khai thác sử dụng chung, chương trình cho phép tạo ra các Nhóm người sử dụng (Group Policy) với các quyền hạn chi tiết đến từng chức năng thao tác.

- Mặc định ban đầu hệ thống có ba Nhóm người sử dụng  Quyền sử dụng hệ thống (mức ưu tiên cao nhất), Quyền xem & Chỉnh sửa dữ liệu (cho phép xem và cập nhật dữ liệu nghiệp vụ)  và Quyền hạn chế - Chỉ xem thông tin (các quyền hạn ít hơn).

5. Sao lưu dữ liệu:

 Định kỳ hàng tuần, hàng tháng cần thực hiện sao lưu dữ liệu chung đề phòng các sự cố có thể xảy ra như virut, hỏng ổ cứng, ….

6. CONNA  là một hệ thống mở, xét theo nhiều khía cạnh:

- Về phía đơn vị phát triển (lập trình): Có khả năng bổ xung các Module xử lý phức tạp theo các yêu cầu quản lý mới, đa dạng của các đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn.

Một số công tác thường được bổ sung, theo lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Xây dựng module quản lý vật tư, quản lý nhập/ xuất lắp đặt thiết bị, công nghệ.
+ Xây dựng module khai thác dịch vụ, cho thuê văn phòng, căn hộ, chung cư, kinh doanh bất động sản, ….
+ Quản lý quy trình sản xuất vật liệu, thiết bị, công nghệ của các đơn vị trực thuộc, …
+ Xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh, quan hệ dịch vụ khách hàng của đơn vị tích hợp với phần mềm quản lý hợp đồng (Conna), ….
+ Lập và theo dõi tiến trình thực hiện chi tiết của từng hợp đồng, của từng đơn vị thực hiện, có gắn bản đồ thực địa (GIS), gắn với các thiết bị điều khiển, đo lường, kiểm soát, …Liên hệ:   Mr.  Giang - Mobine:  0912.174.858   Email:  daokiengiang@cic.com.vn