Phần mềm quản lý Hợp đồng Tư vấn thiết kế - Thực hiện tiến độ và Thanh quyết toán

Phần mềm quản lý Hợp đồng Tư vấn thiết kế - Thực hiện tiến độ và Thanh quyết toán

Giá: 
Giá theo dự án
Tính năng cơ bản: 
Phần mềm quản lý hợp đồng tư vấn thiết kế - thực hiện hợp đồng xây dựng, CONNA áp dụng cho mọi tổ chức thuộc ngành xây dựng cũng như các ngành nghề khác trong việc quản lý các hợp động kinh tế, thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, ...

1. Giới thiệu:

CONNA Phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng giao diện đẹp của bộ Office 2007, font chữ Unicode và quản trị dữ liệu dùng chung theo mô hình Client/ Server, tích hợp trên các máy Chủ dữ liệu của các đơn vị.

Việc ứng dụng phần mềm CONNA được thực hiện linh hoạt, áp dụng tùy quy trình quản lý, theo các yêu cầu quản lý thực tế của từng đơn vị sử dụng. CONNA là một phần mềm mở, dễ dàng trong việc mở rộng, tạo thêm các tính năng quản lý mới đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong thực tế.

CONNA là một hệ thống phần mềm giúp điều hành, quản lý hoạt động chung của toàn đơn vị, giúp kết nối, chia xẻ tác nghiệp chung từ Ban Giám đốc, phòng kế hoạch kỹ thuật, phòng Tài vụ Kế toán, các Trung tâm, xí nghiệp nội bộ, … đến các nhà thầu cùng triển khai các hạng mục hợp đồng của dự án.

- Cho phép quản lý đồng thời nhiều hợp đồng với các đơn vị Chủ đầu tư và các quyết định giao việc cho từng Đơn vị nội bộ phối hợp thực hiện.

-  Quản lý việc ký kết, thực hiện hợp đồng với các nhà thầu cung cấp dịch vụ.

-  Cho phép lưu trữ các hồ sơ, bản vẽ, văn bản pháp lý liên quan từng hợp đồng trong quá trình thực hiện.

- Quản  lý thực hiện hợp đồng, định mức giao khoán, các số liệu nghiệm thu và thanh quyết toán với từng đơn vị nội bộ.

- Cho phép quản lý chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch thực hiện, giám sát việc thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán theo tháng hoặc các đợt thực hiện của từng hạng mục, từng hợp đồng, …

-  Giúp các cấp lãnh đạo theo dõi, kiểm soát tình hình trạng thái, tình hình thực hiện của  từng hợp đồng, hoạt động của từng đơn vị, xí nghiệp nội bộ. Hỗ trợ đưa ra các quyết định hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hiện, giảm thiếu các sự cố,  sai sót, thất thoát và thúc đẩy nhanh tiến độ hoạt động, chất lượng chung của toàn đơn vị.

Chính vì vậy, CONNA đã và đang có thêm nhiều đơn vị sử dụng. Phần mềm đã được áp dụng tại một số Tập đoàn xây dựng, Tổng công ty xây dựng, giao thông và các đơn vị tư vấn thuộc các ngành khác. Phần mềm được đánh giá cao trong công tác quản lý, phối hợp giám sát các hoạt động chung, nâng cao chất lượng thực hiện dự án, hợp đồng cảu các doanh nghiệp.

 2. Phạm vi ứng dụng:

CONNA:  áp dụng cho tất cả các Tập đoàn xây dựng, các đơn vị Tư vấn Thiết kế, Thi công Xây lắp các đơn vị Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi.

 3. Các chức năng chính:

* Lập kế hoạch: Hỗ trợ việc lập và điều chỉnh kế hoạch thực hiện các hợp đồng của từng đơn vị nội bộ  theo từng tháng, trong từng năm, …

Phần mềm quản lý hợp đồng, thực hiện chi tiết

Thống kê thực hiện hợp đồng chi tiết theo tháng, quý, năm.

* Quản lý hồ sơ hợp đồng:

Phần mềm quản lý hợp đồng,thông tin hợp đồng chi tiết

Quản lý thông tin hợp đồng chi tiết

Quản lý thông tin hợp đồng chi tiết, các hồ sơ, văn bản pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng với các chủ đầu tư ...

Cho phép đính kèm lưu trữ nhiều định dạng file dữ liệu như: Excel, Winword, PDF, ảnh hiện trạng, bản vẽ thiết kế AutoCad và các tài liệu dạng ảnh quét Scanner. Chức năng này giúp người dùng lưu trữ được hồ sơ, tài liệu lâu dài, tra cứu thuận tiện trong việc báo cáo, kiểm toán, ...

* Theo dõi diễn biến thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán của từng hợp đồng trong quá trình thực hiện:

Theo dõi chi tiết thực hiện, trạng thái hiện tại của từng hợp đồng, giúp người quản lý nắm bắt chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, về các trung tâm, xí nghiệp nội bộ, các nhà thầu phụ cung cấp nguyên vật liệu, công nghệ, …

Theo dõi kết quả thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế.

  Theo dõi kết quả thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng TVTK.

* Tổng hợp tiến độ thực hiện trong từng tháng của từng hợp đồng:

Phần mềm quản lý hợp đồng quản lý tiến độ thực hiện từng tháng

Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng theo từng tháng.

* Theo dõi tiến độ, khối lượng hoàn thành, thanh toán, quyết toán của từng hợp đồng, từng xí nghiệp trong quá trình thực hiện:

Phần mềm quản lý hợp đồng quản lý tiến độ thực hiện, thanh toán nội bộ

Theo dõi tiến độ thực hiện, thanh toán các Trung tâm, xí nghiệp nội bộ.

 * Đánh giá, giám sát trạng thái thực hiện của từng hợp đồng, từng công tác dự án:  Hỗ trợ cho việc điều chỉnh, ra các quyết định xử lý kịp thời trong quá trình thực hiện dự án.

Theo dõi trạng thái, cảnh báo thực hiện hợp đồng

Theo dõi trạng thái thực hiện, cảnh báo các mức độ trong quá trình thực hiện các hợp đồng

 * Hệ thống báo cáo:  Chương trình có hệ thống báo cáo đa dạng, đánh giá việc thực hiện của từng dự án, từng gói thầu, từng nhà thấu, từng hợp đồng. Các báo cáo được phân thành hai loại:

+ Mẫu biểu báo cáo cứng: Bao gồm các báo cáo được thiết kế theo các mẫu biểu  quy định theo yêu cầu báo cáo, quản lý cần thiết của đơn vị.

+ Báo cáo động: Đưa các thông tin quản lý lên giao diện, cho phép người sử dụng kéo và thả, thay đổi các cột dữ liệu để tạo nên các dạng báo cáo, đánh giá phân tích khác nhau.

Phần mềm quản lý hợp đồng, tạo các báo cáo phân tích đánh giá động

Tạo các báo cáo thống kê, phân tích đánh giá các kết quả thực hiện Động.

  4. Phân quyền và bảo mật trong chương trình:

 - Hệ thống với chức năng bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng ban, từng người sử dụng. Cho phép người quản trị tạo ra các nhóm chính sách bảo mật, các thành viên được quyền truy cập với các mức độ khác nhau vào dữ liệu chung để phối hợp nghiệp vụ, ….

CONNA cho phép đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý tác nghiệp liên thông giữa nhiều bộ phận.

- Mặc định ban đầu hệ thống có ba Nhóm người sử dụng là Quyền sử dụng hệ thống (mức ưu tiên cao nhất), Quyền xem & Chỉnh sửa dữ liệu (cho phép xem và cập nhật dữ liệu nghiệp vụ)  và Quyền hạn chế - Chỉ xem thông tin (các quyền hạn ít hơn).

 - Để đảm bảo sự an toàn dữ liệu cho toàn hệ thống khi nhiều phòng ban, nhiều người cùng khai thác sử dụng chung, chương trình cho phép tạo ra các Nhóm người sử dụng (Group Policy) với các quyền hạn chi tiết đến từng chức năng thao tác.

 5. Sao lưu dữ liệu:

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng cần thực hiện sao lưu dữ liệu chung đề phòng các sự cố có thể xảy ra như virut, hỏng ổ cứng, ….

6. Conna là một hệ thống mở:

  - Về phía đơn vị phát triển (lập trình): Có khả năng bổ xung các Module xử lý phức tạp theo các yêu cầu quy trình quản lý mới, đa dạng của từng đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn.

Ví dụ: 

+  Bổ xung thêm công tác quản lý nhập, xuất vật tư của đơn vị.

+  Quản lý việc sử dụng, khai thác, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị, máy móc tài sản chung của đơn vị.

+  Bổ xung chức năng quản lý nhân sự tiền lương, quản lý hồ sơ công văn đến và đi thành giải pháp quản lý thống nhất trong toàn đơn vị.

+ Lập và theo dõi tiến trình thực hiện chi tiết của từng hợp đồng, của từng đơn vị thực hiện, có gắn bản đồ thực địa (GIS).

+ Xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh, khai thác dịch vụ khách hàng của đơn vị tích hợp với phần mềm quản lý hợp đồng CONNA, ….

+  Tích hợp các thông số cần quản lý từ các thiết bị đo đạc, kiểm định, điều khiển vào hệ thống, sử dụng với phần mềm Conna mở rộng.

    Liên hệ:  Mr. Giang - Mobine: 0912.174.858 -  Email: daokiengiang@cic.com.vn

>> Xem thêm:

* Phần mềm Quản lý dự án: http://www.cic.com.vn/san-pham/phan-mem-quan-ly-du-cic-planning

* Phần mềm Quản lý hợp đồng Chủ đầu tư:

http://www.cic.com.vn/san-pham/phan-mem-quan-ly-hop-dong-don-vi-chu-dau-tu-conna-phien-ban-chu-dau-tu

 * Phần mềm Quản lý - Thực hiện hợp đồng Thi công xây lắp:

http://www.cic.com.vn/san-pham/phan-mem-quan-ly-hop-dong-don-vi-thi-cong...