Phần mềm Quản lý Sản xuất - Các Doanh Nghiệp In Ấn

Phần mềm Quản lý Sản xuất - Các Doanh Nghiệp In Ấn

Giá: 
Giá theo dự án
Tính năng cơ bản: 
Hỗ trợ cho việc theo dõi, giám sát, phối hợp thực hiện từ Ban Giám đốc, phòng Kế hoạch Thị trường, phòng Vật tư, phòng Tài vụ Kế toán, cho đến các Xí nghiệp sản xuất cùng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sơ đồ tổng quát:

Phần mềm quản lý sản xuất doanh nghiệp In ấn

 I. Giới thiệu:

MPRO2014 (Management Produces 2014) – Phiên bản Quản lý sản xuất là hệ thống phần mềm nhằm phục vụ cho các công tác quản lý tại các đơn vị sản xuất các ấn phẩm in và cung cấp dịch vụ khách hàng.

-  Hỗ trợ cho việc theo dõi, giám sát, phối hợp thực hiện từ Ban Giám đốc, phòng Kế hoạch Thị trường, phòng Vật tư, phòng Tài vụ Kế toán, cho đến các Xí nghiệp sản xuất cùng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hệ thống có giao diện thân thiện, thao tác thuận lợi cho người sử dụng.

- Với chức năng bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng ban, từng xí nghiệp, từng người sử dụng, đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý liên thông giữa nhiều bộ phận.

- Hệ thống có tính mở, dễ dàng phát triển, bổ sung các Module chức năng cho phù hợp các nhu cầu quản lý của từng đơn vị.

II. Phạm vi ứng dụng:

 Phần mềm áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp ngành In ấn (Offset, Flexo, giấy, các sản phẩm in ấn) và cung cấp dịch vụ khách hàng ...

III. Các chức năng chính:

MPRO2014 quản lý toàn bộ các công đoạn của qui trình sản xuất  in ấn, từ nhập xuất vật tư, lập hợp đồng dịch vụ, đơn hàng, lập mẫu thiết kế, lập phiếu sản xuất, lập lệnh sản xuất, ... đến  và nhập xuất thành phẩm, theo dõi thanh quyết toán với các đơn vị khách hàng.

1. Quản lý công tác nhập xuất vật tư:

-  Quản lý công việc nhập xuất các chủng loại vật tư, nguyên vật liệu chính, phụ cho công tác sản xuất, in ấn sản phẩm.

-  Hệ thống kiểm soát việc nhập, xuất vật tư, thống kê số lượng tồn theo từng ngày, theo khoảng thời gian bất kỳ với các số liệu: tồn đầu kỳ, nhập xuất trong kỳ, tồn vật tư cuối kỳ theo dõi.

2. Quản lý thông tin đơn hàng, hợp đồng:

-  Quản lý thông tin đặt hàng từ khách hàng, tạo lập hợp đồng dịch vụ từ các đơn hàng.

Tạo lập dịch vụ, hợp đồng khánh hàng

 - Lập chi tiết phiếu sản xuất từ khâu chế bản đến các khâu như cắt giấy, phân bổ máy in, yêu cầu công nghệ, các yêu cầu hoàn thiện sản phẩm.

Lập chi tiết Phiếu sản xuất In offset

Lập chi tiết Phiếu sản xuất In Offset

3. Quản lý Hoạt động sản xuất theo Phiếu sản xuất:

 - Quản lý việc thực hiện sản xuất theo các phiếu sản xuất đã lập tại các xí nghiệp. Lập kế hoạch sản xuất, cung cấp sử dụng vật tư nguyên vật liệu, số lượng thành phẩm sản xuất thực tế theo ngày.

- Theo dõi đánh giá chi tiết việc thực hiện của từng phiếu sản xuất tại từng xí nghiệp. Thống kê, cảnh báo các phiếu sản xuất có khả năng chậm, gặp khó khăn khi thực hiện dưới dạng bảng phân loại mầu theo quy định.

Theo dõi chất lượng sản xuất theo Phiếu

 - Quản lý việc chuyển giao thành phẩm đạt yêu cầu vào các kho thành phẩm quản lý của đợn vị.

 4. Quản lý công tác nhập, xuất thành phẩm cho khách hàng

- Theo dõi việc thực hiện, kết quả sản xuất của từng đơn hàng thông qua số lượng thành phẩm nhập kho và số lượng xuất kho thành phẩm chuyển giao cho các đơn vị khách hàng.

5. Quản lý thanh toán các đơn hàng và hợp đồng sản xuất:

- Theo dõi thanh toán các đơn hàng và hợp đồng sản xuất.

-  Đặc biệt, từ những thông tin đơn hàng, chương trình có thể tính toán và đưa ra giá thành sản phẩm căn cứ vào từng loại giấy, lượt in, màu in, số lượng bù hao tương ứng.

MPRO2014 phiên bản Quản lý Sản xuất được áp dụng tại nhiều Doanh nghiệp trong lĩnh vực Sản xuất In ấn. 

6. An toàn dữ liệu của hệ thống:

MPRO2014 được xây dựng trên mô hình quản lý và chia xẻ dữ liệu SQL SV 2008 tích hợp trên máy Chủ  theo mô hình (Server/Client). Cho phép nhiều bộ phận, phòng ban tại nhiều vị trí khác nhau của đơn vị cùng đồng thời truy cập, khai thác các dữ liệu, phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cho phép đính kèm hồ sơ hợp đồng, đơn hàng và các văn bản liên quan vào từng hợp đồng, hỗ trợ cho việc tra cứu, đối chiếu. Các tài liệu này có thể theo nhiều định dạng như Excel, Word, ảnh quét tài liệu Scaner, .....

- Cho phép xuất các dữ liệu lựa chọn sang các định dạng khác như Exel, Word theo yêu cầu khách hàng.

- Hệ thống cho phép sao lưu, cập nhật, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính an toàn của dữ liệu hệ thống.

7. Tính năng Bảo mật của hệ thống:

-  Hệ thống với chức năng bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng ban, từng xí nghiệp, từng người sử dụng.

- Đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý tác nghiệp liên thông giữa nhiều bộ phận như: qui trình tạo lập phiếu sản xuất từ các đơn hàng, hợp đồng, qui trình nhập xuất vật tư, thành phẩm, thanh toán cho các đơn vị khách  hàng, ...

-  Hỗ trợ cho các cán bộ lãnh đạo, nhân viên kinh doanh khi đi công tác có thể truy cập từ xa thông qua Internet, vào làm việc với hệ thống chung của công ty, kịp thời thời nắm bắt được các hoạt động kinh doanh tại đơn vị. 

8. MPRO2014 là một hệ thống mở:

MPRO2014 được phát triển và triển khai thực tế Theo thiết kế mở - Dễ dàng bổ sung thêm các chức năng quản lý mới theo quy trình và yêu cầu thực tế của từng Doanh nghiêp.

   >>> Chức năng:   Quản trị và Điều độ sản xuất trong các Xí nghiệp in ấn đang được phát triển.


Liên hệ:    Kiên Giang  - Trung tâm Phần mềm Quy hoạch & Hạ tầng kỹ thuật

                  Mobine:   0912.174.858     Email:  daokiengiang@cic.com.vn
.