Phần mềm SCOOT

Phần mềm SCOOT

Tính năng cơ bản: 
SCOOT là hệ thống giám sát giao thông, nó kiểm soát tín hiệu trong mạng lưới các nút giao thông; thích ứng và phản ứng tự động tới những nơi giao thông bất thường, tạo hiệu quả đặt biệt trong các khu vục các luồng giao thông không dự báo trước được. Phần mềm này được sử dụng ở trên 170 thị trấn và thành phố ở UK và nhiều nước khác.

 

SCOOT  là hệ thống giám sát giao thông, nó kiểm soát tín hiệu trong mạng lưới các nút giao thông; thích ứng và phản ứng tự động tới những nơi giao thông bất thường, tạo hiệu quả đặt biệt trong các khu vục các luồng giao thông không dự báo trước được. Phần mềm này được sử dụng ở trên 170 thị trấn và thành phố ở UK và nhiều nước khác.