Phần mềm tối ưu hóa đèn tín hiệu tại nút giao thông OSCADY PRO

Phần mềm tối ưu hóa đèn tín hiệu tại nút giao thông OSCADY PRO

Tính năng cơ bản: 
OSCADY PRO là chương trình tối ưu tín hiệu giao thông theo từng giai đoạn. Phần mềm tạo ra việc sử dụng một số kỹ thuật tối ưu hóa độc đáo để tạo ra một mảng cam kết tốt nhất có thể và thời gian trên số lượng tối thiểu của dữ liệu nút. Nó cũng được dùng cho các nút độc lập, hoặc các kết quả có thể được xuất vào trong TRANSYT để sử dụng trong hệ thống được liên kết.

OSCADY PRO là chương trình tối ưu tín hiệu giao thông theo từng giai đoạn. Phần mềm tạo ra việc sử dụng một số kỹ thuật tối ưu hóa độc đáo để tạo ra một mảng cam kết tốt nhất có thể và thời gian trên số lượng tối thiểu của dữ liệu nút. Nó cũng được dùng cho các nút độc lập, hoặc các kết quả có thể được xuất vào trong TRANSYT để sử dụng trong hệ thống được liên kết.

Phần mềm có thể tự động tạo ra và tối ưu hóa các giai đoạn và trình tự giai đoạn. Người dùng cần cung cấp thời gian hiển thị tín hiệu xanh liền kề tối thiểu dưới dạng 1 ma trận của giai đoạn tín hiệu đèn xanh liền kề, chương trình sẽ thực hiện phần còn lại và tính toán tối ưu hóa nhất có thể mọi giai đoạn và trình tự giai đoạn. Từ thời điểm bắt đầu chạy, chương trình sẽ sản sinh một bộ đo thời gian từng pha riêng lẻ để đạt công suât cực đại và sự chậm trễ cực tiểu. Chương trình tự động xử lý sự trễ pha và tuần hoàn tín hiệu đèn xanh.

Ưu điểm của OSCADY PRO

 • Có bộ sinh giai đoạn và trình tự điều khiển giao thông.
 • Hỗ trợ tối ưu hóa 3 mục tiêu: Thời gian chu kì giới hạn, tối đa hóa công suất và tối thiểu sự chậm trễ.
 • Phân làn/mũi tên chỉ dẫn,làn ngắn(đoạn mở rộng) và chỗ quay đầu xe đều có thể mô hình hóa.
 • Sự chậm trễ do ảnh hưởng hình học cũng được tính đến ở mỗi luồng giao thông.
 • Dự báo tai nạn ở 3 đến 4 nút giao thông.
 • Thêm các hạn chế pha để tìm ra các cặp pha có chung bắt đầu và kết thúc.
 • Nhiều thiết lập yêu cầu có thể định nghĩa, với mỗi hồ sơ xác định như ODTAB, LEVELS, FOUR, DIRECT hoặc FLAT. Mỗi thiết lập có thể định nghĩa dựa trên mối liên hệ với thiết lập khác, khi đó chương trình sẽ tự động tính lại.
 • Tự động phân nhóm - chương trình có thể phân tích lưu lượng các luồng và dòng xe và đưa ra sự tối ưu hóa sắp xếp làn và luồng xe. Có thể mô hình hóa các dòng ở những thời gian khác nhau.
 • Chế độ đánh giá(cho phép phân tích bộ đếm thời gian hiện tại).
 • Cho phép kiểm tra với việc lái xe bên trái hoặc bên phải đường theo luật quốc gia hiện hành.
 • Dự báo lưu lượng bão hòa cho mỗi luồng giao thông. Bộ đếm thời gian pha có thể hiển thị với độ chính xác đến 0,1s.
 • Cung cấp đầu ra tương thích với TR2500 được sử dụng để xác định cấu hình bộ điều khiển.

Giao diện đồ họa người dùng

 • Giao diện người dùng trực quan và sinh động. Biểu đồ nút giao thông - hiển thị định dạng đồ họa của nút và bao gồm hoạt cảnh hàng xe đợi, tình trạng tín hiệu, pha, giai đoạn, và kết quả sự chậm trễ cho mỗi dòng xe.
 • Biểu đồ nút giao thông cho phép một nút giao thông mới được xây dựng đồ họa.
 • Biểu đồ hiển thị bộ đếm thời gian pha - cho thấy đồ họa bộ đếm thời gian pha và giai đoạn, cùng với sự chậm trễ do pha và tín hiệu đèn xanh.
 • Đồ thị tổng quát - Cho phép bất kỳ kết quả nào(thời gian tín hiệu xanh,sự chậm trễ,...) so sánh với dữ liệu đầu vào(thời gian chu kỳ,dòng xe dừng để chờ tín hiệu chơ phép,...).
 • Chức năng này hoạt động nhưng 1 công cụ phân tích độ nhạy linh hoạt. Xuất báo cáo - báo cáo được tạo nhờ HTML,là một định dạng rất dễ để dán vào 1 trình xử lí văn bản hoặc bảng tính.
 • Chế độ chỉnh sửa nhanh chóng cho phép chỉnh sửa dư liệu trong một bảng tính.
 • Hỗ trợ xuất sang TRANSYT. Hỗ trợ nhâp dữ liệu từ LINSIG và OSCADY