Phần mềm tối ưu hóa mạng lưới giao thông TRANSYT

Phần mềm tối ưu hóa mạng lưới giao thông TRANSYT

Tính năng cơ bản: 
TRANSYT là giải pháp để thiết kế, mô hình và nghiên cứu năng lực giao thông tại các nút giao riêng biệt cho tới cả mạng lưới phức tạp. TRANSYT có thể nhanh chóng đánh giá được sự thực thi của một nút giao riêng biệt cũng như tạo ra sự tối ưu hóa thời gian cố định định lượng thời gian cho tín hiệu giao thông trong bất kỳ mạng lưới đường bộ nào mà lưu lượng giao thông cần biết đến, bao gồm cả tín hiệu ở đường vòng xuyến. Phiên bản mới nhất (TRANSYT 15) có các tính năng đặc biệt để đánh giá các nút giao bị kiểm soát cô lập, và mạng lưới pha trộn tín hiệu và không có tiến hiệu cùng với vai trò truyền thống của nó. TRANSYT xác định tối ưu thời gian cố định...... Xác định thời điểm cố định của tín hiệu trong mạng lưới VISSIM dùng TRANSYT-VISSIM LINK. Xác định tín hiều thời gian cố định của tín hiệu trong mạng Aimsun dùng TRANSYT-Aimsun LINK.

TRANSYT 15 có chức năng để mô hình sự phối hợp mạng lưới và tùy biến thời gian tín hiệu để làm giảm sự trì hoãn và giá trị kinh tế của tắc nghẽn giao thông. TRANSYT là một công cụ mạng lưới nhưng cũng có thể được dùng để mô hình tương tác ở nút giao thông độc lập trong sự kiểm soát hỗn hợp. TRANSYT tính toán một Chỉ số Hiệu suất (PI), trong khi việc tối ưu thời gian làm giảm PI ở mức tối thiểu. TRANSYT được sử dụng trên 100 quốc gia trên khắp thế giới bởi chính quyền địa phương và một số nhà tư vấn để cải thiện lưu lượng giao thông qua mạng lưới.

Những tính năng chính :

Phần mềm hỗ trợ mô hình hóa nút ưu tiên

 • Với đối tượng nút giao thông ưu tiên cần tính toán mái dốc đường ưu tiên và từ số liệu hình học phần mềm sử dụng mặt cắt để xác định độ dốc.
 • Cung cấp các hệ số phân làn đường ưu tiên cho đoạn liên kết hoặc luồng giao thông.
 • Hỗ trợ mô hình đầy đủ nút giao thông chưa có tín hiệu.
 • Không có giới hạn trên đường ưu tiên.
 • Lập mô hình hóa kiểm soát điều khiển lưu lượng giao thông gián tiếp.
 • Phần mềm sẽ hỗ trợ kiểm soát đường ưu tiên với sự kết hợp của các tín hiệu điều kiển và luồng giao thông không tín hiệu.

Phần mềm hỗ trợ tính năng mô hình hóa mới

 • Biểu diễn mạng lưới giao thông bao gồm luồng và làn giao thông.
 • Tạo khối và chia mảng mô hình trong mạng lưới.
 • Lập mô hình đối lập tương hỗ. Bắt lỗi vị trí trong mô hình. Sử dụng mô hình CPDM mới để tạo khối đoạn mở rộng phức tạp trong nút.
 • Cải thiện mô hình hóa khi vượt quá điều kiện cho phép. Nút liên kết được kiểm soát đến 2 pha.
 • Quản lý giai đoạn tín hiệu điều kiển.
 • Phân tách điều khiển dòng và giai đoạn dữ liệu.
 • Cho phép không dùng liên kết luồng.
 • Xác định giao nhau nhờ chuyển động, liên kết hoặc dòng lưu hành.
 • Tạo liên kết chính và phụ giao nhau
 • Tín hiệu màu đỏ / tín hiệu màu xanh để điều khiển giao thông.
 • Cập nhật dữ liệu được xử lý qua WebTag-based.

Phần mềm hỗ trợ những tính năng tối ưu mới

 • Chia pha và phân giai đoạn trong khoảng cho phép để điều kiển tín hiệu.
 • Tối ưu hóa tổ hợp giai đoạn và pha trong quá trình điều khiển giúp lưu thông giao thông.
 • DoS giúp bắt lỗi tại nút liên kết.
 • Giúp lựa chọn mạng lưới tối ưu.
 • Trình tự tối ưu hóa pha và giai đoạn.